Skip to main content

گاهی انتخاب دگمه متناسب با رنگ لباس و یا سلیقه افراد، کمی مشکل می شود که در آن صورت از دگمه های پارچه ای یا منگنه ای استفاده می کنند . بر همین مبنا گلدوزی روی دگمه می تواند در این زمان یکی از گزینه های بسیار مناسب و پر کاربرد باشد. زیرا می توان با مقدار اندکی پارچه و نخ، با استفاده از تکنیک های ساده سوزندوزی؛ طرح های بسیار زیبایی روی دگمه ها ایجاد نمود. برای گلدوزی روی دگمه ، می توان  دایره هایی متناسب با اندازه دگمه بر روی پارچه لباس مورد نظر کشید و پس از سوزندوزی در داخل این دایره ها، آنها تبدیل به دگمه هایی از رنگ خود پارچه لباس و البته با طرح و نقش دلخواه نمود.

در تصاویر زیر  دو نمونه از دگمه های گلدوزی شده را می بینید که توسط خانم معصومه اصغر پور از آموزشگاه شب افروز، بر روی دو مانتو؛  اجرا شده است. تصاویر بیشتری از این دگمه ها را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

گلدوزی روی دگمه- معصومه اصغر پور گلدوزی روی دگمه- معصومه اصغر پور