Skip to main content

مرصع دوزی با ترمه ، شیوه ای از دوخت مرصع می باشد که در آن پارچه مورد استفاده از جنس ترمه می باشد. به این صورت که بخش هایی از طرح را که برای مرصع انتخاب می شود، از پارچه ترمه بر می گزینیم و آن را در محل مورد نظر از پارچه اصلی؛ قرار می دهیم. آنگاه خطوطی از روی طرح بنا به دلخواه و سلیقه سوزن دوز و متناسب با نوع تولید و مصرف، را انتخاب و با مواد اولیه ای مانند پولک و منجوق ، ملیله، مروارید و….  تزئین می نمایند.

در تصویر زیر نمونه دوخته شده ای از مرصع دوزی با ترمه را می بینید که به کمک ملیله شکسته و سنگ هماهنگ با رنگ ترمه، تزیین شده است. این نمونه بسیار زیبا توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک کوسن اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

مرصع دوزی با ترمه- سمیه محمودی