Skip to main content

اصولا بگاه یادگیری هر مهارتی، حرفه ای و یا هنری؛ تکرار و تمرین نقش قابل توجهی را ایفا می کند. آن هم تکرار و تمرینی که هدف دار باشد و بتواند موثر واقع شود. زیرا تکرار و تمرین غیر هدف دار و بی بهانه، مفید و کارآ نمی باشد و تنها گذران وقت را به همراه دارد.

یادگیری مطالب و تکنیک های حرفه ای و هنری سوزن دوزی نیز از این قاعده جدا نمی باشد. در سوزن دوزی اولین پایه ها و نهاد ها را می توان در قالب یک دفتر دوخت شکل داد و انسجام بخشید و از آن در مواقع لزوم به بهترین شیوه استفاده نمود.

دفتر دوخت سوزندوزی- سمیه محمودی

دفتر دوخت را هر هنرجو می تواند بر مبنای سلیقه و میزان علاقه مندی اش آماده نماید. برخی از هنرجویان جهت ایجاد مجموعه دوخت خودشان، تکه پارچه ای یکسره ای را خط کشی می کنند و بر روی هر سطر یک دوخت را اجرا و اسامی را در مقابل آن می نویسند و برخی دیگر نمونه های کوچکی از دوخت را آماده می کنند و بر روی اوراق یک دفتر می چسبانند و اسامی دوخت ها را بر روی ورق های دفتر می نویسند. اما برخی دیگر  پارچه یکسره ای را در قالب ورق های یک دفتر برش می زنند و دقیقا به صورت یک دفتر، خط کشی و دوختها را بر روی سطرهای این دفتر اجرا می کنند و البته اسامی دوخت ها را هم بر روی ورق های همان دفتر در کنار دوخت می نویسند. به هر صورت دفتر دوخت سوزن دوزی می تواند در بسیار موارد کاملا کاربردی و موثر باشد . از جمله فواید این دفتر دوخت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نگهداری دوخت های سوزن دوزی
  • دسته بندی دوخت های سوزن دوزی
  • به خاطر سپاری آسان تر دوخت های سوزن دوزی
  • مرور سریع تر دوخت ها در صورت فراموشی
  • اضافه نمودن دوخت های جدید
  • و…………..

در تصاویر زیر نمونه ای از یک دفتر دوخت را می بینید که توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز، تهیه شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دفتر دوخت سوزندوزی- سمیه محمودی