Skip to main content

دوختن گل با پولک و منجوق ، لطفی کم تر از دوختن گل، با نخ های رنگ در رنگ ندارد. دانه دانه پولک ها را کنار هم می نشانی و تکه تکه اندیشه ات را، به سامان می رسانی. لحظه هایت از خاطره پر می شود. تا اوج می روی و هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شوی و ناگاه گل، کامل می شود و شکل می یابد. مرواریدی در مرکز گل می نشانی. گویی ذره ای از بی نهایت را یافته ای و …. 

مرواریدی در میانه گل با پولک- نعیمه منزه

 در تصویر زیر نمونه ارزشمندی از دوخت پولک و منجوق را بر روی یک کوسن می بینید که توسط خانم نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. چهار لوزی در طرفین به همراه گلی  با پولک و منجوق در وسط، جلوه ای ویژه؛ از این کوسن زیبا می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این کوسن زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

مرواریدی در میانه گل با پولک- نعیمه منزه