Skip to main content

من راز آن ترانه ام که در میان دستهای تو  همراه با رشته های مروارید، سنگ و منجوق؛ نغمه های مهربانی سروی را با کاوش سوزن از دل ترمه، می رویانم.

 نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت سرمه، مروارید و ذغره دوزی را بر روی پارچه ترمه در تصاویر می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

سرمه و مروارید دوزی - مریم رفیعی

خانم مریم رفیعی طرحی از یک جقه بزرگ را با دو جقه کوچک تر در دو طرف جقه کوچک، بر روی پارچه ترمه قرار داده و  با استفاده از تکنیک های مختلف دوخت ذغره و سرمه ، آن را با سلیقه و مهارت به کمک سرمه و مروارید و پولک؛ سوزن دوزی نموده است. برای دوخت وسط دو جقه طرفین از حصیری فشرده و برای دوخت قسمت پایه جقه از دوخت آجرچین استفاده نموده است. جهت دوخت خطوط اصلی جقه ها نیز از ذغره گره دار استفاده شده و دوخت برگ نیز، توپر دوزی برجسته وسایه روشن  می باشد.

تصاویر بیشتری از این سرمه دوزی زیبا می توانید در نشانی زیر بیابید.

سرمه و مروارید دوزی - مریم رفیعی