Skip to main content

همچون خیالی دلنشین، نرم و آرام، از میان ثانیه ها و خاطره ها گذر می کنم و سینه پارچه را می کاوم. در سایه روشن اندیشه هایم، نقشی از مهر می دوزم بر روشنای روز و بر پارچه ای که حلاوت نور دارد و گرما همراه با رنگ هایی که خود گرم هستند و ماندگار.

نمونه زیبایی از دوخت پته دوزی را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم سکینه شاکر طوری بر پارچه پته و نخ های مخصوص پته دوزی، دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این پته دوزی زیبا روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پته دوزی- سکینه شاکر طوری