Skip to main content

می خواهم از درون و با تمام دلتنگی هایم، ثانیه ها را، در دانه به دانه مروارید ها و برش های سرمه؛ بر دل پارچه ای بنشانم که یادگار دیروز بود و برای فردا ست . می خواهم ثانیه هایم را بدوزم و لحظه هایی که سرشار می شود از زندگی و سرود بودن.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

دومین بخش از تصاویر تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را ، در اینجا مرور می کنیم. تصاویر این بخش مربوط به هماهنگی شیوه های دوخت گل ها در تابلوی زیبای سرمه دوزی می باشد که توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، با استفاده از انواع سرمه و به کار بردن تکنیک های مختلف سرمه،ذغره و مروارید دوزی و با سلیقه و مهارت ؛ سوزن دوزی شده است.

 

قبلا کاربرد تکنیک های پر نمودن گل به صورت برجسته و با شیوه های دوخت آجرچین، سایه روشن و حصیری فشرده را،  به صورت دانه به دانه دیدید و اکنون، دوخت گل ها را در کنار هم و با هماهنگی ایجاد شده را به وضوح؛ می بینید.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

 خانم فاطمه آل ابراهیمی این هماهنگی را نه تنها در به کار بردن روش های دوخت در کناریکدیگر، در کاربرد رنگ ها و  مواد اولیه نیز رعایت نموده است. استفاده از گل های کوچک رز و مروارید های فیروزه ای در میانه گل ها نیز باعث جلوه بیشتری در این سوزن دوزی ارزشمند شده و علاوه بر آن قدیمی بودن پارچه ترمه را منعکس نموده است. 

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابید. به راستی که زیباست اینطور نیست؟!!!

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی