Skip to main content

ماندگاری بعضی از پارچه ها در فضای زندگی  مان گاه به اندازه طول  وعرض سالهای زندگی  بعضی از آدم های اطرافمان، می تواند ارزشمند باشد. زیرا پارچه ها گاه ماندگاری بیشتری نسبت به  ما می یابند و از نسلی به نسل دیگر، به  عنوان یک میراث خانوادگی سپرده می شوند. گاهی این میراث همچنان درون صندوق می ماند و دست به دست می شود بی آنکه مورد استفاده خاصی واقع شود و گاهی از سر شوق و سلیقه با یکی از انواع سوزن دوزی ها می آمیزد و چشم انداز زیبایی را توام با خاطره ای دلنشین؛ بر دیوار خانه می نشاند تا راز ماندگاری اش را همیشه در چشمان ما زمزمه ای دوباره برای فردا باشد.

تصاویری از یک تابلوی ارزشمند دوخت سرمه، مروارید، سنگ و… را بر روی پارچه ترمه ای  که می خواهد ماندگار بماند؛ با طرح دو جقه روبروی هم در زیرمی بینید. این نمونه ارزشمند و بسیار زیبا توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

در این تابلو طرح دو بته جقه را به صورت آشتی یعنی روبروی هم، با خرمنی از گل های زیبا به همراه  شاخه و برگ؛ قرار گرفته  و با دقت و سلیقه به کمک سرمه و مروارید، سوزن دوزی شده است.

پس از کامل نمودن دوخت گلها و خود جقه، با اضافه نمودن پارچه ساتن  به صورت نواری با عرض ۱۲ سانت دور تا دور تابلو، طرحی از یک گل حاشیه ای را ، دور تا دور این تابلوی زیبا قرار داده و به این ترتیب  هم اندازه تابلو را افزایش داده و هم بر جلوه آن افزوده است.

در اولین مرور از تصاویر این تابلوی بسیار زیبا، دوخت گل ها را به صورت دانه  به دانه می بینید. برای پرکردن این گلها از شیوه های دوخت آجرچین، سایه روشن و حصیری فشرده استفاده شده است.

تصاویر بیشتری از تابلو را می توانید در این نشانی بیابید. به راستی که زیباست اینطور نیست؟!!!

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمیسرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمیسرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی