Skip to main content

در تزیین روی بافتنی ها، گاهی به نقش و طرحی خاص و یا دوخت ویژه ای نیاز نداریم و می توانیم از خود بافت و سوراخ های ایجاد شده در روی بافت؛ جهت مسیر دوخت های تزیینی استفاده نماییم.

در تصویر زیر نمونه ای از بافت را می بینید که در کارگاه سوزن دوزی شب افروز، بدون دوخت و صرفا با رد نمودن نخ کانوا از مسیر سوراخ های بافت؛ سوزن دوزی شده است.

جهت تزیین روی این بافتنی از دو رنگ کانوای تزیینی به رنگ های سورمه ای و بنفش، استفاده می کنیم. به این صورت که، ابتدا نخ سورمه ای را به سوزن می کشیم و نخ را در مسیرسوراخ های بافت؛ به روش زیگزاگ عبور می دهیم . سپس همین کار را با رنگ بنفش، در جهت مخالف اجرا می کنیم تا مسیر های بافت تکمیل شود.

چنانچه در تصویر کامل شده طرح می بینید، این روش در عین سادگی  و راحتی در اجرا، زیبایی و جلوه بلوز بافتنی را نیز افزون نموده است. شمامی توانید تصاویر مرتبط و بیشتری از تزیین روی بافتنی را در این نشانی بیابید.

تزیین روی بافتنی- سوزندوزی شب افروز