Skip to main content

من باد سرد پاییزم – که آویزم به دستانت ، به هر گوشه، کنار باغ چشمانت

چنین افسرده و دلتنگ مباش آخر عزیز من

که گمرنگ نگاهت می برد این دل غمدیده را تا اوج رویاها- به گلگشت تماشا ها

آخرین بخش از مرور سوزن دوزی بر روی طرحی از پاییز را به صورت کلی با تصویری ادامه می دهیم  که در آن سوزن دوزی تمام طرح بخوبی نمایان است. خانه ای در پاییز و پر از شور و هیجان برای عبور از شب زایش خورشید؛ یعنی یلدا

تصاویر بیشتری از سوزندوزی روی منظره پاییز، به همراه طرحی از این منظره را؛ می توانید در این نشانی ببینید و دوختن این منظره زیبا را از همین حالا شروع نمایید.

سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز

طرحی از یک منظره- سوزندوزی شب افروز