Skip to main content

به طور کلی اصطلاح منظره دوزی برای دوختن طرح هایی به کار می رود که تداعی منظره از فصل یا روز و یا فضای خاصی را نمایان می سازد. از آنجا که این فضا در زمان های مختلف از روز و یا فصل و   ….. می تواند متفاوت نیز باشد. بنابر این می توان گفت که دوخت هر گونه طرحی به صورت منظره را منظره دوزی می گویند که خود از بخش های مجزا و کاملا مستقل از هم شکل می گیرد. مانند دوخت خانه، رود خانه و درخت و…..

همه کسانی که دستی بر سوزن دارند و سوزن دوزی جان مایه حیات شان است بخوبی بر این امر واقف هستند که، سوزندوزی روی هر طرحی حال و هوای خاص خودش را دارد. دوخت یک گل، یک پرنده، آسمان و زمین و… و…. و هر آنچه که بشود در ذهن بپرورانی و بخواهی بدوزی رنگ و بوی خودش را دارد و عطر و طعم زمان خودش را می جوید.

 سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز

طرح های پاییزی و یا طرحی از پاییز نیز اینگونه است. پاییز، فصل رسیدن است- رسیدن در خویش- از خویش تا خویش- در درون خودت می رویی و از درون خودت می رویانی. با دست ها و نگاهی که ترا از زمین به آسمان پیوند می زند. از خویش فراتر می روی و لحظه لحظه عشق را تجربه می کنی، خدارا می یابی و خدا را زمزمه می کنی و …. و زندگی ادامه می یابد و تو بار دیگر در آفرینشی از یک طرح ، از دل خاکستر متولد می شوی و….

سوزندوزی طرحی از پاییز را، بر روی یک تابلو می بینید که بسیار زیباست. این تابلو در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.در اولین قسمت ازدرج تصاویر این تابلوی سوزندوزی، دوخت درخت ها و برگها را می بینید . درختهای کوچک و بزرگی که در کنار هم چشم انداز زیبایی می آفرینند با رنگهایی شاد و سرشار از عطر دلنشین پاییز. درختهایی که با تمام وجود زندگی می آفرییند و زندگان را به حضوری دوباره در طبیعت فرا می خوانند. درختهایی کوچک و بزرگ با برگهایی زرد و نارنجی و سبز و …و…درختهایی که می توانند یادآور روزهای سبز زندگی من و شما باشند.

تصاویر بیشتری از سوزندوزی روی منظره پاییز را؛ می توانید در این نشانی ببینید و دوختن این منظره زیبا را از همین حالا شروع نمایید.

سوزندوزی طرحی از منظره پاییز- سوزندوزی شب افروز