Skip to main content

گلدوزی روی شلوار و اصولا لباس های جین به دلیل علاقه افراد مختلف به این نوع پوشش ها،  یکی از شاخه های تازه و کاربردی گلدوزی می باشد. شاخه ای کاملا کاربردی،که به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن طرح های مختلف و رنگ های شاد، جامعه هدف ویژه و طیف خاصی از افراد علاقه مند را به سمت گلدوزی و استفاده از این حرفه دلنشین و ماندگار؛ می کشاند.

به طور کلی گلدوزی روی شلوار جین نوع خاصی از گلدوزی نیست، بلکه می توان گفت که یک کاربرد تقریبا تازه است. طرح های مورد استفاده می تواند جهت این کاربرد، هر گونه طرحی باشد و رنگ ها نیز با در نظر گرفتن طرح، بر مبنای سلیقه سوزن دوز و مصرف کننده ؛جهت دوخت تعیین می شوند.

تکنیک های دوخت بر اساس طرح مورد استفاده مشخص می شود و نخ های مصرفی به دلیل ماهیت نوع پارچه جین عمدتا عمامه می باشد ولی به این معنا نیست که از نخ های دمسه ، نخ های لمه و یا دیگر نخ های فانتزی استفاده نشود.

در تصاویر زیر دو نمونه کار متفاوت می بینید که توسط خانم ها هدی اسماعیلی و فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

در نمونه دوخته شده اول  خانم هدی اسماعیلی طرحی از گل را با پاپیونی از طرح پروانه ای بر روی لباسی از جین، با استفاه از نخ دمسه و نخ لمه؛ گل دوزی نموده  است.

گلدوزی روی لباس جین- سوزندوزی شب افروز

در نمونه دوخته شده دوم خانم فاطمه ولِی پور، طرحی از گل را بر روی یک شلوار جین، با استفاه از نخ عمامه گلدوزی نموده است.

چنانچه در تصاویر دیده می شود، هر دو نمونه زیبا و قابل استفاده هستند و نه تنها محدودیتی در استفاده از رنگ در آنها دیده نمی شود، بلکه محدودیتی از نظر تکنیک کاربردی نیز در این دو نمونه وجود ندارد و دقیقا در هر دو نمونه از دوخت های کوتاه و بلند و سایه روشن ، که از دوخت های اساسی گلدوزی می باشند؛ استفاده شده است.

گلدوزی روی لباس جین- سوزندوزی شب افروز

می توانید نمونه های دیگری از گلدوزی روی جین را در این نشانی بیابید.