Skip to main content

پولک، منجوق و مروارید ها دنیای شگفت انگیز و بسیار پر کاربردی دارند. از جمله این کاربرد ها می توان به ساخت انواع جواهرات بدلی مانند دستبند، گردنبند، گوشواره و…. اشاره نمود.

در برخی از این جواهرات بدلی، مروارید، منجوق، سنگ و….. با استفاده از سیم و چسب وغیره بدون سوزن و نخ و یا همراه با سوزن و نخ؛ ساخته می شوند. اما در برخی دیگر این مواد همچنان به سوزن و نخ وفادار می مانند و به کمک سوزن و نخ شکل می یابند.

در تصاویر زیر دو نمونه گردنبند را می بینید که به وسیله منجوق و مروارید و فقط به کمک سوزن و نخ شکل یافته است. این دو نمونه در کارگاه سوزن دوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

تصاویر بیشتری از این دو نمونه گردنبند را می توانید در این نشانی بیابید.

جواهرات بدلی- سوزندوزی شب افروز جواهرات بدلی- سوزندوزی شب افروز