Skip to main content

گل های نگینی در حرفه سرمه دوزی و پولک و منجوق دوزی کاربرد بسیار گسترده ای دارد و اغلب جهت پر نمودن فضاهای خالی و یا گسترده تر نمودن چشم انداز طرح ها به کار می رود.

برای دوختن گل های نگینی ابتدا یک مروارید درشت یا یک عدد سنگ گرد در نقطه دلخواه بدوزید. سپس سوزن را از پارچه کاملا نزدیک مروارید یا سنگ گرد، بیرون بیاورید و تعدادی مروارید کوچک تر را به سوزن کشیده؛ دور تا دور مروارید درشت حلقه کنید و بست بزنید .

گل های نگینی را با مواد اولیه متفاوت در رنگ های هماهنگ و متضاد نیز می توان دوخت.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل های نگینی را می بینید که توسط خانم ها فاطمه ابراهیم زاده و فاطمه عبدی و منانه نصیری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

گل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروزگل نگینی- سوزندوزی شب افروز