Skip to main content

ذغره قرینه یا دو طرفه یکی از انواع ذغره ها ست که برای دوختن برگ ها و گلبرگ ها به کار می رود.

به این صورت که پس از گذاشتن پولک و سرمه نیم سانتی سوزن را به خط میانی گلبرگ فرو می بریم و این کار را به صورت قرینه در دو طرف گلبرگ انجام می دهیم تا پر شود . یعنی یک سر سرمه داخل سوراخ پولک و سر دیگر آن در خط میانی گلبرگ قرار می گیرد تا از دو طرف حالتی شیب مانند و جنا‌غی بیابد.

ذغره قرینه یا دو طرفه را به صورت سطحی و یابرجسته، می توان دوخت.

زغره قرینه یا دو طرفه- سوزندوزی شب افروز

نمونه آموزشی دوخت ذغره قرینه یا دو طرفه را در این قسمت می بینید که توسط خانم منانه نصیری، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

زغره قرینه یا دو طرفه- سوزندوزی شب افروز