Skip to main content

دگمه ها همیشه برای بستن تکه های لباس به یکدیگر و یا همراهی با تکه دوزی و چهل تکه دوزی به کار نمی روند، بلکه کاربردهای متعدد دیگری نیز دارند. گاهی قرار گرفتن یک دگمه در میانه یک گل، می تواند جلوه ای دلنشین بیافریند. جلوه ای دلنشین و زیبا که می تواند با همراهی اندکی از دوخت گلدوزی برزیلی و با استفاده از نخ کانوای فانتزی، هم چون نگینی در فضای لباس بدرخشد و زیبایی بیافریند.

درتصاویر زیر نمونه ای از همراهی دوخت دگمه با گلدوزی برزیلی را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی بافتنی اجرا شده است.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز

دگمه دوزی- سوزندوزی شب افروز