Skip to main content

ابتدا دایره ای را در ذهن یا بر پارچه ترسیم می کنیم و آنگاه یک دانه مروارید، یا یک عدد سنگ درست در مرکز دایره و در محل دلخواه، جهت دوخت گل؛ می دوزیم و آنگاه شلال هایی نامنظم را به صورت بلند و کوتاه پیرامون این دایره فرضی می دوزیم . به این ترتیب یک گل قاصد شکل می گیرد.

دوخت گل قاصد- سوزندوزی شب افروز

اگر دوخت شلال های پیرامون دایره به صورت منظم، دوخته شود؛ به آن دوخت شعاعی نیز می گویند. به هر صورت این دو دوخت گزینه هایی بسیار مناسب برای افرادی می باشد که اصلا سوزندوزی بلد نیستند و می خواهند سوزن  و نخ به دست گرفته و بر روی لباس  و یا هر چیز دیگری سوزن دوزی نموده و لذت این هنر دلنشین و چشم نواز را تجربه نمایند.

در این قسمت نمونه ای از این دوخت را بر روی یک بلوز بافتنی می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این بافتنی زیبا بر روی کلمه  نشانی کلیک نمایید.

دوخت دوخت گل قاصد- سوزندوزی شب افروز

یک پاسخ به “دوخت گل قاصد و دوخت شعاعی”