Skip to main content

گفتیم که دندان موشی یکی از انواع دوخت های بسیار اساسی و کاربردی در سوزن دوزی می باشد. این دوخت در عین کاربردی بودن تنوع زیادی نیز در اجرا به همراه دارد . از جمله این تنوع ها می توان به دندان موشی کوتاه و بلند اشاره نمود. این نوع از دوخت دندان موشی در گلدوزی روی بافتنی  و سرمه دوزی بسیار کارآ و پر کاربرد می باشد.

دندان موشی کوتاه و بلند- سوزندوزی شب افروز

در اینجا نمونه آموزشی زیبایی از این نوع دوخت دندان موشی را، می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. این نمونه روی برگ های زیر جقه و با کمک سرمه ساده و تراش، دوخته شده است.

دندان موشی کوتاه و بلند در سرمه دوزی
دندان مشی کوتاه و بلند در سرمه