Skip to main content

شاید برای شما هم این سوال بوجود آمده باشد که تولیدات سوزن دوزی بر الگوهای جامعه اثر می گذارد و یا این الگوهای جامعه هستند که بر تولیدات سوزن دوزی موثر می باشند. در صورتی که از کالاهای سوزن دوزی شده استفاده می کنید و یا نه، می توانید نگاهی اجمالی به دور و بر خودتان  بیندازید. به خوبی می بینید که این تولیدات و کالاها همه بر مبنای الگوهای مصرف خاصی اجرا شده و در اختیار من و شما قرار گرفته است. الگوهای مصرف خاصی، که در بسیاری موارد رنگ و بوی وطنی و قومی هم حتی ندارند.

گلدوزی، ابریشم دوزی

این تولیدات در گذشته ای نه چندان دور به تمام، رنگ و بوی فرهنگ و آیین ملی و منطقه ای را داشت و برای بسیاری از مراسم مانند تولد، عروسی، میهمانی ها و …. استفاده می شد. طرح و نقش ایرانی و منطقه ای بر روی قسمت هایی از پارچه ها و در برخی از موارد بر روی تمام پارچه های مورد استفاده در مراسم مختلف، با دوخت های متفاوت جلوه گری می نمود و فضاهای بسیاری به کمک این دوخت ها آراسته می شدند. لکن امروزه اوضاع کاملا متفاوت است.

DSCF4196

تمایل افراد به مصرف تولیدات سوزن دوزی شده ، منحصر به قالبهایی خاص می شود. و این قالبها بر اساس تبلیغات در داخل و خارج از کشور، بر مبنای سلیقه، جنسیت، تحصیل، تکنولوژی و تغییر نوع زندگی از سنتی به ماشینی، جایگاه اجتماعی افراد و دیگر فاکتور های مرتبط تغییر می یابد و البته این تغییر پذیری در نوع تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر زیادی می گذارد. مانند سوزن دوزی روی سفره که به سوزن دوزی روی رومیزی در ابعاد و شکلهای متفاوت تغییر یافت . و یا سوزن دوزی بر روی متکا، بالش های بزرگ و روکرسی که دیگر به دلیل عدم استفاده از متکا، پشتی و کرسی و یا کمتر استفاده شدن ،اجرا نمی شود.

گلدوزی، ابریشم دوزی

الگوی جامعه یا مد بر روش و کنش و دیدگاه افراد در همه موارد تأثیر می گذارد و این دیدگاه بر تمایل به مصرف و در نهایت تولید کالاهای سوزن دوزی شده تأثیر می گذارد و این همه یعنی فرهنگ من ، فرهنگ شما و فرهنگ ما.

گلدوزی، ابریشم دوزی

سوال اینجاست آیا سوزن دوزی به عنوان یک شاخصه هنری، فرهنگی و فکری ، می تواند بر الگوی جامعه و ساخت مد تاثیر داشته باشد. بی گمان می تواند و باید این تاثیر را داشته باشد. هر نسلی در طی دوران تاریخ حیات خودش باید ویژگی های خاص خودش را داشته باشد. نمادی از رویای فردا را بسازد و به عبارتی هویت هنری عصر خودش باشد و این راز ماندگاری هنر سوزن دوزی می باشد.

گلدوزی، ابریشم دوزی