Skip to main content

گفتیم که امروزه به دلیل عدم استفاده از پولک هایی از جنس طلا و نقره، یا مروارید های اصلی، جواهرات، سنگ های فیروزه و عقیق و زمرد و… و حتی نخ گلابتون واقعی، همه گونه مواد اولیه تزیینی موجود در بازارهای فروش؛ مانند سرمه و پولک،ملیله و سنگهای شیشه ای و ….در مرصع دوزی بکار گرفته می شود.

 ولی کاربرد این مواد در برخی موارد علاوه بر هزینه بالا، باعث سنگین شدن پارچه در محل دوخت طرح و سوزن دوزی می شود. برای حذف این نکات دوخت مرصع دوزی دستخوش تغییر گردید . امروزه بیشتر دوخت مرصع دوزی را همراه با تکه دوزی یا اپلکه دوزی و چهل تکه دوزی استفاده می کنند. به این صورت که ابتدا بخش هایی از طرح  و یا تمام طرح، به کمک پارچه لمه، دیسکو و به طور کلی پارچه های زرق و برق دار، اپلکه دوزی می شود و آنگاه محل اتصال اپلکه به پارچه اصلی و نیز خطوطی از روی طرح بنا به دلخواه و سلیقه سوزن دوز و متناسب با نوع تولید و مصرف، طرح را با انواع مواد اولیه گفته شده؛ تزئین می نمایند. در این صورت یعنی کاربرد دو اصطلاح،اپلکه یا تکه دوزی به همراه مرصع دوزی؛اصطلاح تازه ای به نام تکه دوزی مرصع را به همراه خواهد داشت.

در این بخش نمونه آموزشی زیبایی از دوخت تکه دوزی مرصع را می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز ؛سوزن دوزی شده است.

تکه دوزی مرصع- مرصع دوزی، سرمه دوزی

در این بخش نمونه آموزشی زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی مرصع را می بینید که توسط خانم مریم اسدی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.
چهل تکه مرصع - مریم اسدی