Skip to main content

سوزن دوزی و اشتغال می توانند دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر باشند. ایجاد اشتغال در مسیر این رشته به سرمایه و تجهیزات کلانی نیاز ندارد و هر کس در هر جایی که تمایل به تولید داشته باشد می تواند تنها به کمک سوزن ، نخ و مقداری پارچه ، حتی با قطعه پارچه های بظاهر بی مصرف ، تولید گران بهایی بیافریند و ارزش افزوده بالایی را کسب نماید. تنوع دوخت و تکنیک، تنوع طرح و نقش از موارد بسیار مهم جهت جذب افراد مختلف برای تولید و مصرف می شود.

گلدوزی، ابریشم دوزی

علاقه مندان  حرفه های مختلف سوزن دوزی و دوخت های تزیینی می توانند با آموزش کاربردی، مهارت های لازم را در بخش های فنی و حرفه ای و یا صنایع دستی، کسب نمایند و به این ترتیب امکان اشتغال را با کمترین هزینه و یک ارزش افزوده خوب برای خودشان؛ فراهم نمایند.

اشتغال در بخشهای مختلف سوزندوزی می تواند به دو شکل اجرا شود:

الف- اشتغال خانگی

ب- اشتغال کارگاهی

در بخش اشتغال خانگی سوزن دوزی که تقریبا بسیاری از دارندگان کارت مهارت و کارت شناسایی صنایع دستی به آن مشغول می باشند، نیازی به اجرای تولید در فضای بیرون از خانه نیست. کارگاه در داخل خانه شکل یافته است. سوزن دوز در خانه خودش و کنار خانواده اش به تولید مشغول می باشد. یعنی در عین حال که به امور شخصی خودش مشغول است، تولیدش را هم انجام می دهد. این روش مزیت های بسیاری دارد. از جمله این مزیت ها می توان عدم نیاز به مکان خاصی برای تولید، کاهش هزینه های مکان تولید، مراقبت از خانواده، استفاده حداکثری از زمانی که در اختیاردارد،و….. نام برد.

DSCF2552

اشتغال کارگاهی سوزن دوزی فرایندی است که جهت استقلال و توسعه مکان تولید، مطرح میشود. زمانی که تولید محصولات سوزن دوزی شده افزایش می یابد، به جای وسیع تری احتیاج پیدا می کنیم، و مسایل تازه ای مانند خط تولید، طراحی محصول سوزن دوزی شده، انبار، بسته بندی، بازار و… و… مطرح می شود. الگوهای مصرف، ما را به سمت الگوهای تولید در ابعاد تازه تری می کشاند. تعدد تولید کننده مطرح میشود. در این زمان امکان اجرای سوزن دوزی دیگر در خانه میسر نمی باشد. فضای وسیع تری برای تولید و فروش مورد نیاز است و این اشتغال کارگاهی در بخش سوزن دوزی می باشد که می تواند با گسترده تر شدن کار و کارگاه نکته ها و موارد تازه تری را در بر گیرد.

DSCF2553

از طرفی نباید از خاطر برد که؛ سوزن دوزی یا دوخت های تزیینی غیر از طرح در دو بخش اشتغال خانگی و اشتغال کارگاهی، به عنوان یک هنر نیز میتواند بیانگر احساس، و خلاقیتهای فردی علاقه مندان و هنرجویان باشد.

هنری با هویت ایرانی- اسلامی و ماندگار که چون نگینی بر پهنه گیتی نام ایران و ایرانی رادر طول تاریخ جاودانه می سازد. پس بیایید تا با یادگیری حداقل یکی از رشته های سوزندوزی ، در جهت حفظ و احیاء این هنر اصیل ایرانی گام بردارید.

یک پاسخ به “سوزن دوزی و اشتغال خانگی،سوزن دوزی و اشتغال کارگاهی”

  1. avatar

    عالیی بود مث همیشه