Skip to main content

گفتیم که مرصع  دوزی به نوعی از دوخت های سنتی ایران گفته می شود که در آن، از مواد تزیین کننده جهت جلوه دادن به طرح ، مانند انواع مروارید، انواع پولک، ملیله، منجوق، سنگ های اصلی چون فیروزه و عقیق و حتی جواهراتی چون طلا و نقره و در رنگ ها و شکلهای مختلف همراه با نخ هماهنگ از جنس طلا و نقره و گلابتون؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

در مرصع دوزی یا جواهر دوزی برجسته همانطور که از نامش پیداست، بخش هایی از طرح بنا به دلخواه سوزن دوز و برای ایجاد جلوه بیشتر؛ برجسته و سپس مرصع دوزی روی بخش های برجسته انجام می شود.

نمونه آموزشی و ارزشمندی را در اینجا می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ بر روی طرحی از طاوس در بخش تن، بال و پرها؛ به صورت « مرصع برجسته» سوزن دوزی شده است.

مرصع دوزی برجسته طاوس مرصع دوزی برجسته طاوسمرصع دوزی برجسته طاوس