Skip to main content

یکی از دوخت های بسیار پر کاربرد در سوزن دوزی، دوخت تکه دوزی یا اپلکه دوزی می باشد. این دوخت برای بسیاری از طرح ها و مناسبت ها و نیز بسیاری از افراد در طیف های مختلف اجتماعی، می تواند کاربرد داشته باشد. تکه دوزی طرح هایی شامل گل ها و حیوانات از جمله طرح های بسیار پر کاربرد، در این حرفه می باشد.

تکه دوزی گل

برای اجرای تکه دوزی ابتدا قسمت های مختلف طرح را به صورت تفکیک شده از هر تکه بر روی رنگ مناسب و دلخواه می کشیم . سپس طرح اصلی را بر زمینه پارچه و با جاگذاری مناسب منتقل می نماییم. تکه های رنگی را بر روی قسمت اصلی طرح قرار داده و با دوختهای مناسب محکم می کنیم. و پس از آن دور تا دور قسمتهای مختلف را با توجه به رنگ هر پارچه کردونه می کنیم.

در تکه دوزی رنگ پارچه زمینه و رنگ تکه ها کاملا دلخواه و بسته به سلیقه سوزن دوز و مشتری متفاوت می باشد . در این قسمت، تکه دوزی بسیار زیبا از طرح یک فیل را می بینید. تکه دوزی این فیل در دو رنگ از تکه دوزی و بر دو رنگ زمینه پارچه، در کارگاه سوزن دوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

تکه دوزی حیوانات تکه دوزی حیوانات