Skip to main content

گفتیم که دوخت آجیده با رویه چهل تکه دوزی به دو صورت قابلیت اجرا می یابد و از یک نوع آن صحبت کردیم که آجیده در سرتاسر چهل تکه، گسترش می یابد.

اما نوع دیگری از این دوخت نیز وجود دارد که که می توان ابتدا چهل تکه دوزی را انجام داد. از هر نوعی که باشد و آنگاه چهل تکه را روی پارچه دیگری به اندازه دلخواه و متناسب با نوع تولیدی که مورد نظر ما هست، قرار می دهیم. سپس خطوط اصلی طرح را با کمک دوخت های تزیینی مثل بخیه ، ساقه، زنجیره و…. از روی چهل تکه دوزی به گونه ای می دوزیم که به پارچه زیرین نیز اتصال داشته باشد، پرکردن قطعات و برش های داخل چهل تکه باعث برجسته شدن چهل تکه روی پارچه اصلی می شود و به این ترتیب طرح چهل تکه را زیباتر و با جلوه بیشتری نمایان می سازد.

دراینجا نمونه ای آموزشی از دوخت این نوع پنبه دوزی یا چهل تکه دوزی را می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی ، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم عاطفه ذبیحی، طرحی از یک چهل تکه ستاره را دوخت نموده و آن را به عنوان رویه پنبه دوزی یا آجیده دوزی روی پارچه دیگری برای آجیده دوزی استفاده نموده است.

پنبه دوزی یا آجیده دوزی با رویه چهل تکه دوزی

2 دیدگاه برای “پنبه دوزی یا آجیده دوزی با رویه چهل تکه دوزی – ۲”

  1. avatar

    خسته نباشید مرسی به خاطر این مطالب فوق العاده