Skip to main content

با رعایت دو دیدگاه هنری و اقتصادی در تولید سوزن دوزی، تولیدات این حرفه برای دو جامعه هدف داخل و خارج از کشور معنا می یابد. سوزن دوز برای تولید محصولات سوزن دوزی شده ، باید به نکات فراوانی توجه داشته باشد و علاوه بر مهارت در سوزن دوزی مهارت هایی در زمینه ، شناخت طرح و نقش و رنگ، بازار یابی، برخورد با مشتری، جامعه شناسی و…. و…. نیز داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد که برای چه کسانی ، چرا و با کدام انگیزه و چگونه  و در چه زمانی از تاریخ و فرهنگ و جغرافیا؛ تولید می نماید . پنج سوال اساسی که در فرایند هر شروعی ناخودآگاه در ذهن شکل می یابد.

سوزندوزی، گلدوزی، ابریشم دوزی

بی گمان نوع مخاطب، پوشش، فرهنگ، تحصیل، مصرف و…. و….. می تواند ما را در این مهم یاری نماید. سوزن دوزی ، و بخصوص سوزن دوزی ایرانی قابلیت و توان بالایی برای نقش آفرینی در جای جای زندگی همه ما می تواند داشته باشد. فضاهای مختلفی از زندگیمان را بیاراید و آرامشی وصف ناپذیر را در محیط اطراف مان جاری سازد.

سوزندوزی، ابریشم دوزی،شب افروز

 

 تابلوی سوزن دوزی شده زیبایی روی دیوار، در بسیاری از اوقات؛ حال و هوای تازه ای در درون مان می آفریند. روبالشی زیبایی که یک دسته گل شقایق و میخک بر آن دوخته شده ، همراه خوبی هنگام خوابیدن می باشد و یا روبالش زیبایی با طرحی از پروانه، عروسک و…؛ می تواند ساعتهایی طولانی فرزندتان را سرگرم نماید. کفش، کیف، وسایل آشپزخانه، خواب، رومیزی ها، پرده، تابلو، کیف عینک، جای جواهرات، بازوبندها، سربندها، پرچم، آرم مکان های کار، حروف، تزیینات روی لباس ها و…. و… و….. همه اینها بخش هایی هستند که می توانند با هنر سوزن دوزی آراسته شوند و به این هنر شگفت انگیز سمت و سوی کاربردی و یا هنری و یا هنری- کاربردی بدهند. البته این سمت و سو، همان فرهنگ غالب جامعه می باشد که در تولیدمحصولات سوزن دوزی شده شکل می یابد.شناخت جامعه هدف برای مصرف محصولات سوزن دوزی شده داخل و خارج، این سمت و سو را برای ما روشن می سازد تا در نهایت با آمادگی بیشتر و با دید گاه بهتری تولید نماییم تا تولیدات مان طرفداران بیشتری بیابد