Skip to main content

دوخت حصیری فشرده، یکی از دوختهای پر کاربرد در سوزن دوزی ایرانی و به خصوص سرمه دوزی می باشد. برای اجرای این دوخت معمولا از سرمه ساده استفاده می شود . اما استفاده از سرمه تراش نیز کاربرد دارد و حتی می توان از ادغام دو نوع سرمه و یا دو رنگ نیز استفاده نمود.

برای این کار ابتدا دو ردیف سرمه به صورت افقی  و آزاد، در راستای طرح ؛ قرار می گیرد و سپس روی آنها به شکل زیر پوشانده می شود.

DSCF2634

در اینجا نمونه آموزشی زیبایی از این دوخت را می بینید که توسط خانم زیور مهدی نژاد، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

DSCF2862

زیباست ، اینطور نیست؟