Skip to main content

دو دیدگاه در مورد سوزن دوزی وجود دارد یکی دیدگاه هنری است و دیگری دیدگاه اقتصادی. در دیدگاه هنری تمام هم و غم سوزن دوز صرفا به جنبه هنری تولید توجه می نماید و اینکه کارش را با بالاترین کیفیت و تکنیک ارائه نماید. در این حالت انتخاب طرح، رنگ و دیگر نکاتی که کار را ارزنده و ماندگار می نماید، کاربرد می یابد و… تولیداتی از این دست مخاطب خاص خودش را دارد و به دلیل جنبه هنری تولید، برای همه افراد قدرت خرید و مصرف وجود ندارد و از آنجا که مواد اولیه با کیفیت بالاتری برای این نوع تولید مورد استفاده قرار می گیرد و زمان بیشتری برای این تولید صرف میشود، گران تر نیز می باشد و فقط قشر خاصی تمایل به کاربرد آن میدارد.

DSCF0789

از طرفی اگر بخواهیم نگاهی صرفا هنری به سوزن دوزی داشته باشیم، امکان ادامه راه برای سوزن دوز غیر ممکن می شود و در طلب معاش خودش هم در می ماند. تولید سوزن دوز ، اگر بسیار با کیفیت هم باشد ولی مخاطب خودش را نیابد ،بی مصرف خواهد ماند.

سوزندوزی شب افروز

بطور قطع دیدگاه هنری برای سوزن دوزی لازم است ، اما کفایت نمیکند و باید به جنبه های اقتصادی و معیشتی آن نیز توجه داشته باشیم. و اینجاست که دیدگاه نوع دوم پدیدار می شود یعنی یک دیدگاه اقتصادی به سوزن دوزی داشته باشیم.

DSCF0796

در این دیدگاه  یعنی دیدگاه اقتصادی، فقط و فقط مسایل اقتصادی مطرح میشود. دسترسی به کوتاه ترین زمان ممکن بدون توجه به کیفیت و برای رسیدن به درآمد، هم نگاهی بسیار مخرب می باشد. چرا که که در بلند مدت کیفیت تولید سوزن دوزی، پایین و پایین تر می آید و در نهایت سوزن دوزی و سوزن دوز هر دو از گردونه تولید حذف خواهند شد و تولید سوزن دوزی شده از استانداردهای تولید بی بهره خواهد ماند .

چه باید کرد؟ وجود هر دونوع دیدگاه برای این بخش ضروری می باشد و سوزن دوزباید به هر دو دیدگاه توجه نماید و آن را مد نظر قرار داده و سپس تولید را آغاز کند.