گل شکوفه ای روی لباس

همیشه دوخت ها و طرح ها منحصر به مکان و موقعیت خاصی نیستند و سوزن دوز بر حسب سلیقه و میزان مهارتش می تواند با اندکی تغییر، هر طرح و هر دوختی را در مکان دلخواه خودش بدوزد. در مطالب گذشته نمونه ای از دوخت گلهای شکوفه ای را بر روی ترمه دیدید و اینک همان طرح با همان تکنیک ها را، بر روی یک پالتو می بینید که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

گل شکوفه ای روی لباس- شیوا امیر سلیمانی

گل شکوفه ای روی ترمه

گل های شکوفه ای انواع گوناگون دارند ولی به خوبی می توان دریافت که همه انواع گل های شکوفه ای به تنهایی زیبا هستند و البته می توان هر کدام را جدا و یا در کنار یکدیگر روی یک مجموعه از طرح استفاده نمود. در تصویر زیر نمونه ای از کاربرد دوخت گل های شکوفه ای را بر روی ترمه به صورت چند شاخه جدا، در حاشیه یک رومیزی ترمه؛ می بینید. روی هر شاخه این طرح یک نوع از گلهای شکوفه ای دوخته شده و به عبارتی هر ۴ شیوه از این گل، بر روی رومیزی ترمه دوخته شده است. این رومیزی ترمه زیبا توسط خانم نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده و پس از آن مغزی دوزی و آسترکشی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلهای شکوفه ای روی ترمه- نعیمه منزه