یکی از کاربرد های مفید دوخت آرم و لوگو شرکت ها،  استفاده از آن بر روی لباس کار همان شرکت ها؛ می باشد. به این صورت که آرم را بر روی یقه، لبه جیب، کلاه، آستین، شانه و ….و یا پشت لباس کار می دوزند. در این موارد معمولا سوزندوزی آرم و برند شرکت ها در سایزهای متفاوتی بر حسب سایز لباس، مدل لباس، نوع شغل و حتی شکل خود آرم؛ اجرا می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت آرم  گروه تخصصی آسانسور و پله برقی آوازه را می بینید که بر روی آستین  و پشت لباس کار ، در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

آرم دوزی روی لباس کار- سوزندوزی شب افروز

یکی دیگر از کاربرد های دوخت کردونه دوزی یا دور دوزی، استفاده از این دوخت جهت پوشش خطوط بیرونی طرح ها و بخصوص کلمه پس از گلدوزی؛ می باشد. به این صورت که ابتدا طرح ها را گلدوزی می کنند و سپس برخی از خطوط بیرونی طرح را انتخاب و آن را با دوخت کردونه، می دوزند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت کردونه روی خطوط بیرونی از طرح پسر فوتبالیست را؛ می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، دوخته شده است. در این طرح کلمه سلام مامان گلدوزی شده و دور تا دور آن با دوخت کردونه به رنگ غالب در کل طرح،یعنی آبی؛ کردونه دوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این گلدوزی زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

کردونه دوزی و دوخت کلمه- سوزندوزی شب افروز

کردونه دوزی و دوخت کلمه- سوزندوزی شب افروز