Skip to main content

سرو بلندی از دیار سوزندوزی بر سینه پارچه ای سپید، می کشم. تار و پود پارچه را با سوزن و نخ و قیچی می شکافم و آنگاه با بندهایی بلند و کوتاه به هم می آمیزم. گویی هر زخمه سوزن بر پارچه، جوانه ای در دل سرو سپید من می شود. با رنگ سفید می دوزم تا هر جوانه انعکاسی از مهربانی و شوق شود در نگاه مشتاق دوست و پیوندی باشد از این اشتیاق که ثانیه های امروزمان را به صبح سپید فردا خواهد سپرد.

تصویر زیر نمونه بسیار زیبایی از برودری یک بته جقه می باشد که بر پارچه ای سپید، دوخته شده و نمادی از پاکی، سپیدی، سادگی و در عین حال صمیمیت و زیبایی می باشد. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

برودری و سپیدی- سوزندوزی شب افروز

نقوش و طرح های مخصوص شماره دوزی را می توان به چند دسته تقسیم نمود. گاهی بخشی از فضای پارچه را پر می کند و گاهی تمام فضای پارچه را در بر می گیرد و البته به عبارتی می توان این طرح ها را به دسته بندی کم کار و میانه کار و پر کار نیز، تقسیم نمود. این طرح ها گاه با دوخت متقاطع شکل می گیرند و گاه با تکنیک های دیگر مانند، ستاره، چشمه، دوخت کوسنی،زنار، موج دار، حلقه ای و…….هویت می یابند. بنابر این گاه پس از دوخت نقوش دلخواه بنا به سلیقه در می یابیم که اگر فضای خالی نیز جان مایه ای از رنگ و دوخت بگیرد، کار دلنشین تر خواهد شد. در این موارد با انتخاب رنگی که کمی پر رنگ تر از زمینه و یا همرنگ زمینه باشد، فضای خالی را با دوخت دلخواه پر می کنیم تا تمام زمینه پر باشد. این کار به واقع طرح اصلی را نیز جلوه ای ویژه می بخشد.

تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک ستاره بزرگ در وسط با حاشیه ای از ستاره های کوچک در امتداد هم به صورت خطی می باشد که فضای کامل میان طرح وسط و حاشیه با دوخت نیم ضربدر و یا نیم تقاطع  با رنگ نباتی روشن، پر شده است . این تکه زیبای شماره دوزی توسط خانم فریبا نیاوند، سوزندوزی شده و قابلیت نصب در هر بخش دیگری را دارا می باشد.  تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید  

فضای خالی در شماره دوزی- فریبا نیاوند

یکی از تکنیک های پر کاربرد در حرفه شماره دوزی، دوخت چشمه ها می باشد. دوخت چشمه ها با گوشه و یا بدون گوشه بر روی پارچه های شماره دوزی، با استفاده از طرحی ذهنی و یا طرحی مستقل یک گزینه بسیار مناسب در دوخت انواع رومیزی ها ، دستمال سفره، لباس و…. می باشد. به این صورت که اغلب پس از آماده سازی دور تا دور پارچه و دقیقا از یک گوشه به تناسب از دو طرف لبه، دوخت طرح چشمه ؛ شروع و به دلخواه با طرحی ذهنی و یا غیر ذهنی ادامه می یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت چشمه را می بینید که با نخ کانوا ، بر روی پارچه شماره دوزی و با طرحی ذهنی؛ سوزندوزی شده است. دوخت چشمه ها پس از آماده سازی پارچه و دوخت حاشیه ای تزیینی در دور تا دور آن، اجرا شده است.این نمونه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده و برای دیدن تصاویر دیگری از این سوزندوزی بسیار زیبا ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چشمه ها و شماره دوزی- سوزندوزی شب افروز

همراهی و تلفیق حرفه ها با یکدیگر، اغلب فضاهای تازه ای از سوزندوزی و محصولات سوزندوزی شده ایجاد می کند که خالی از لطف نیست. کمی پیشتر در مورد ادغام و همراهی دو حرفه گلدوزی و ژور دوزی؛ صحبت شد و اینکه هر کدام از این دو حرفه علاوه بر حفظ استقلال حرفه در تولید، می توانند با یکدیگر همراه و به کمک هم در آفرینش تولیدی جدید؛ نقش آفرینی نمایند.

در تصویر نمونه ای از همراهی دو حرفه برودری دوزی و دوخت ژور می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز و بر روی یک بقچه، اجرا شده است. در این تصویر با فاصله مشخصی از لبه ، مدلی از ژور با طول 30 سانت در دو سمت از یک گوشه و به شکل زاویه قائمه به رنگ سفید؛ دوخته  شده و طرحی از یک گل نیز، در این  زاویه با نخ ابریشم و به شیوه گلدوزی؛ فضای زاویه را پر نموده است. در قسمت وسط این گل از تکنیک دوخت برودری استفاده شده و دایره های اطراف آن نیز چشمه دوزی گردیده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

همراهی برودری دوزی و ژور دوزی