ذغره ساده

یکی دیگر از انواع ذغره دوزی، دوخت ذغره به شیوه ساده می باشد. در  ذغره دوزی به شیوه ساده، هر بار تکه سرمه ای کوچک را با پولک به سوزن می کشیم تا پولک ها به کمک سرمه بر روی پارچه محکم شوند. این دوخت برای پر کردن متن طرح ها، گل های بزرگ تر و بخش هایی از طرح به دلخواه، استفاده می شود و می تواند هم به صورت هم سطح و هم به صورت برجسته در طرح ها؛ مورد استفاده قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت ذغره دوزی به شیوه ساده را می بینید که توسط خانم مریم پور کیا، از آموزشگاه شب افروز؛ بر روی یک رومیزی ترمه بیضی؛ دوخته شده است. تصاویر بیشتری از این رومیزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

ذغره دوزی ساده- مریم پور کیا

پیله دوزی

پیله دوزی یکی از حرفه های بسیار زیبای سوزن دوزی ایرانی می باشد که در طول زمان به شیوه سنتی، همراه و همگام با سرمه دوزی و مروارید دوزی و بیشتر بر روی ترمه و مخمل؛ مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد های مختلفی را شامل می شود.
پیله دوزی- سوزندوزی شب افروز

برای اجرای دوخت پیله، ابتدا قسمتی از طرح را که می خواهیم با پیله دوخت کنیم روی کاغذ می کشیم و دور آن را برش می کنیم الگوی مورد نظر پس از باز کردن پیله روی آن قرار میدهیم  و دور آن را قیچی می کنیم تا الگوی مورد نظر از پیله را داشته باشیم .

پیله دوزی- سوزندوزی شب افروز

پس از تهیه برش های لازم از پیله آن را روی طرح می گذاریم و به کمک سوزن و نخ و سرمه محکم می کنیم. باید توجه داشت که پیله دوزی با پیله چسبانی که این روزها به جای پیله دوزی در تابلو های سرمه دوزی دیده می شود، متفاوت می باشد.

نمونه ای از دوخت پیله را در این قسمت می بینید که توسط خانم زینب حبیب زاده، از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

پیله دوزی- سوزندوزی شب افروز