Skip to main content

همیشه لازم نیست طرح های مورد استفاده در سوزندوزی، طرح خاص و یا متداولی باشد. گاه طرح های غیر متداول نیز در فرایند تولید محصولات سوزندوزی شده برای طرفداران خاص نقش آفرینی خوبی ایفا می کنند. برای سوزندوزی در اینگونه طرح ها نیز عمدتا دوخت های بنیادی سوزندوزی گزینه های مناسبی برای اجرای دوخت می باشند.

در تصویر زیر نمونه ای از یک طرح سوزندوزی روی صورتک را می بینید  که در کارگاه سوزندوزی شب افروز روی پارچه بافت درشت نباتی، با کانواهای رنگی و تکنیک هایی از دوخت های بنیادی؛ سوزندوزی شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی و طرح صورتک- سوزندوزی شب افروز

برخی از افراد ستاره ها را در آسمان می بینند و برخی دیگر روی زمین و میان چشمان دوستان و اطرافیان به گاه شادمانی . هردو این موارد زیباست ولی همه آنان که دستی در هنر دارند و زیبایی می آفرینند، ستاره های دیگری نیز برایشان وجود دارد که در میان جانشان است و از سر انگشت نیاز به رویش و آفرینش زیبایی، در هیاهوی ثانیه های شان می نشیند و هویت می یابد تا در تاریخ سرزمینی بماند که یک روز در آن زاده شده اند و روزی دیگر می میرند.

تصویر زیر نمونه ای از دوخت ستاره هایی است که در کنارهم ترکیبی بسیار زیبا از همان ثانیه های پر هیاهو را به تماشا گذاشته اند و با حاشیه ای زیبا تر از تکنیک دوخت زنار لوزی و موج دار؛ شاید بتوانند در میان چشمان شما نیز ستاره هایی از اشتیاق و شادمانی را تصویر نمایند.

این نمونه بسیار زیبا و چشم نواز در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و کیک آبی با پروانه ها که توسط یک دوست آماده شده، این زیبایی را افزون نموده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی ستاره و زنار موج دار- سوزندوزی شب افروز

همچون خیالی دلنشین، نرم و آرام، از میان ثانیه ها و خاطره ها گذر می کنم و سینه پارچه را می کاوم. در سایه روشن اندیشه هایم، نقشی از مهر می دوزم بر روشنای روز و بر پارچه ای که حلاوت نور دارد و گرما همراه با رنگ هایی که خود گرم هستند و ماندگار.

نمونه زیبایی از دوخت پته دوزی را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم سکینه شاکر طوری بر پارچه پته و نخ های مخصوص پته دوزی، دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این پته دوزی زیبا روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

پته دوزی- سکینه شاکر طوری