یکی از تکنیک های کاربردی دوخت منجوق و مروارید ، شرابه دوزی یا آویز دوزی می باشد که دوخت آن به طرح و نقش خاصی نیاز ندارد و معمولا در لبه کار های دوخته شده اجرا می شود تا به صورت آویزان دیده شود. شرابه دوزی غیر از دوخت لبه، عمدتا برای قسمتی از طرح در لباس و یا گل و …. و…  نیز قابل استفاده می باشد. به این شیوه که تعدادی مروارید در تعداد و تنوع اندازه و رنگ دلخواه را، به سوزن می کشیم و به لبه پارچه متصل می سازیم. اتصال از یک سمت آویز به لبه پارچه و یا اتصال از دو سمت آویز به لبه پارچه، تعداد مرواریدها، نوع مرواریدها و نیز  رنگ مرواریدها؛  نوع شرابه  را مشخص می سازد و باعث ایجاد تنوع در این تکنیک می شود. اجرای این تکنیک با منجوق و یا ملیله شکسته و دیگر مهره ها به تنهایی و یا ترکیبی، نیز به خوبی امکان پذیر می باشد.

واضح است که با این همه تنوع فقط همین یک تکنیک، پیشرفت بسیاری را طی نموده و دارای انواع مختلف می باشد و به جرات می توان از دوخت شرابه دوزی به عنوان یک حرفه نیز یاد نمود.

 در تصویر زیر نمونه ای از دوخت سه نوع شرابه را می بینید که توسط خانم زهرا عزیزی و خانم نعیمه منزه در لبه قند ساب، دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی های زیبا بر روی کلمه نشانی1 و نشانی 2 کلیک نمایید.

شرابه دوزی- نعیمه منزه، زهرا عزیزی

بی گمان وقتی صحبت از منجوق دوزی به صورت برجسته در فضایی از طرح می شود،  توجه همه به سمت و سویی می رود که گلی را با مشخصه های همیشگی طرح های معمول در منجوق یا سرمه و بر روی ترمه  یا مخمل ببینند و البته این ها تنها گزینه  برای دوخت منجوق دوزی برجسته نمی باشند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت منجوق دوزی برجسته را می بینید که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی بر روی یک مانتوی قرمز و بر پارچه ای معمول  و روز؛ سوزندوزی شده است.  در پشت این مانتو طرحی از یک جقه قرار گرفته که یک گل پنج پر با لبه های گرد، چند برگ کوچک و گلهای نگینی را درمیانه دارد. گلی که در میانه جقه قرار دارد به شیوه منجوق دوزی برجسته سوزندوزی شده است. گندمی، منجوق ها و مروارید مشکی ریز، پولک های خاکستری روشن، مروارید های درشت تر خاکستری، و منجوق های قرمز؛ همه و همه جلوه ای بسیار زیبا به لباس بخشیده اند. به علاوه کاربرد پارچه ای حریر طرح دار و هماهنگ با رنگ اصلی مانتو در آستین و دوخت دو گل با شیوه منجوق دوزی برجسته  در محل اتصال پارچه حریر و پارچه  اصلی از آستین ها به همراه ساخت گل با همان پارچه ها و چند شرابه، برای قرار گرفتن بر روی سینه؛  این زیبایی را افزون نموده است. اینطور نیست؟!!!

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

منجوق دوزی برجسته- شیوا امیر سلیمانی