بنفشه ها و شلوار جین

بنفشه ها مهربان هستند و ساده. صمیمی هستند و عاشق. زیبا، پرشور و بسیار پر رمز و راز، بر بوته ای کوچک، آرام آرام در میان دیدگان من و شما می رویند و بر ساقه های خویش می ایستند. رنگ در رنگ هستند و جلوه ای از رویای سبز بهار. با هیچ دست و نگاهی بیگانه نیستند و البته می توانند درون هر حلقه ای از سوزندوزی و بر هر زمینه ای از پارچه حتی پارچه جین، نیز برویند.

در تصویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از دوخت بنفشه ها را می بینید که توسط خانم نعیمه منزه از آموزشگاه شب افروز بر شلوار جین؛ سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

بنفشه ها و شلوار جین- نعیمه منزه

سایه روشن گلبرگ ها

به گلبرگ هایم نگاه کن . به خطوط بلند و کوتاهی که با نخ  و رنگ، بر سینه من دوخته شده بنگر. سایه روشن های ثانیه ها را ببین. حضور هر نخ و رنگ را لمس کن. سینه سینه سخن دارم و دنیایی وسیع از زیبایی می بینم. گلبرگ به گلبرگ رازهای نا شکفته را عیان می سازم. می خواهم در میان دستهای تو بشکفم. سبز شوم. عیان شوم و مهربان شوم در لحظه های نامهربان هستی.

سایه روشن دوزی- سوزندوزی شب افروز