Skip to main content

پولک های سکه ای هفت رنگ گزینه مناسبی برای دوختن گل هایی است که با خودش جلوه ، نشاط و هیجان تازه ای در فضای کار می آفریند. رنگ در رنگ است و گویی رویایی دور را به تماشا می نشاند.

نمونه ای زیبا ازیک گل که بخشی از یک تابلوی دیواری می باشد را، در تصویر زیر می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری  روی پارچه مخمل زرشکی، سوزندوزی شده است. گلی که با پولک های سکه ای هفت رنگ و در تجسمی از مهربانی، شادمانی، نور و خیال دوخته شده و با دلنشینی و درخشش زیبایش بخشی از این تابلوی زیبا را آذین نموده است. تصاویر بیشتر از این گل را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید. زیباست اینطور نیست؟!!!!!!!!!

گل با پولک سکه ای- خدیجه اصغری

ابتدا ساقه اصلی را با مواد دلخواه از منجوق یا ملیله می دوزیم . آنگاه در کنار ساقه اصلی، ساقه هایی فرعی و متصل به ساقه اصلی می دوزیم و پس از آن برای ساقه های فرعی نیز ساقه هایی فرعی تر می دوزیم تا شاخه گل به اندازه دلخواه و متناسب با گل، از ساقه های فرعی کامل شود . در انتها می توان بر روی این ساقه ها با اضافه نمودن مروارید و منجوق یا پولک به همراه منجوق، گل و میوه هایی نیز اضافه نمایید.

تصویری از این دوخت را بر روی تابلوی گلدان گل می بینید که توسط خانم بهاره نادی حیدری از آموزشگاه شب افروز سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این تابلو می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت شویدی با منجوق- بهاره نادی حیدری

در مطالب گذشته گفته شد که برای دوخت پیله و استفاده از پیله به جای گلبرگ های یک گل چه باید کرد و نحوه دوخت آن به چه شیوه ای می باشد. اما یک روش سنتی نیز برای دوخت پیله ها وجود د ارد و آن استفاده از بلرسان می باشد. بلرسان یا بلرسنت یک نوع سرمه سخت می باشد که قابلیت انعطاف کمتری نسبت به انواع سرمه دارد و عمدتا جهت دور گیری برگ ها و گلبرگ ها و… به کار می رود. در روش سنتی از دوخت پیله پس از اجرای دوخت پیله ، دور تا دور بخش های پیله دوزی شده با سرمه یا بلرسان دوخته می شود.

نمونه ای از دوخت بلرسان دور یک گل پیله دوزی شده را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم توکلی دوخته شده است.

پیله دوزی و بلرسان دوزی- مریم توکلی

یکی از روش های تکه دوزی یا اپلکه دوزی، استفاده از طرح ها و نقش هایی است که بر روی پارچه ها  و در متن اصلی آن قرار دارند. این نقش ها که عموما دارای سایه روشن هایی از رنگ و بعد نیز می باشند ، می توانند جلوه هایی ویژه در تکه دوزی بیافرینند و باعث زیبایی بیشتری از این هنر باشند.

 در این روش به جای برش تکه ها از پارچه ها و رنگ های مختلف، از نقش های آماده بر روی پارچه ها، جهت تکه دوزی استفاده می شود . به این شیوه که ابتدا، دور تا دور نقش دلخواهی که برای تکه دوزی انتخاب نموده ایم را می بریم و در جای مناسب قرار داده به کمک دوخت های مرتبط مانند دندان موشی یا کردونه؛ می دوزیم.

در تصاویر زیر نمونه دوخته شده ای از این نوع تکه دوزی، را می بیند که بر روی یک کوسن و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، دوخته شده است. در تکه دوزی روی این کوسن طرحی از یک گل رز با برگ های اطراف بر روی زمینه ای سپید، دوخته شده است. استفاده از نخ زمینه یعنی سفید برای دوختن کردونه اطراف گل باعث جلوه بیشتری از سایه روشن های گل رز با برگ های اطراف شده و به زیبایی کار افزوده است و در عین حال نمای طبیعی تری نیز به گل بخشیده است.

تکه دوزی با نقش پارچه- سوزندوزی شب افروزتکه دوزی با نقش پارچه- سوزندوزی شب افروز

در صورت استفاده از تکه دوزی مرصع ، استفاده از سایه روشن می تواند در میان تکه های پارچه تشکیل دهنده طرح در تکه دوزی؛ کاربرد پیدا کند. یعنی در صورت استفاده از رنگ سبز برای برگ ها، می توان از چند رنگ سبز هماهنگ برای طرح، استفاده نمود . علاوه بر آن می توان مواد مصرفی روی طرح از رنگهای هماهنگ و سایه روشن انتخاب و مصرف نمود تا جلوه بیشتری را در ذهن بیننده، بیافریند.

نمونه آموزشی زیبایی از کاربرد سایه روشن در انتخاب پارچه و مواد مصرفی جهت دوخت انگور را، در اینجا می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

سایه روشن درمرصع دوزی ،مریم رفیعی