Skip to main content

هرگاه هنگام دوخت زیگزاگ ها، خطوط مورب را بدون فاصله از هم و دقیقا در کنار هم بدوزیم، به گونه ای که شلال های ساده ایجاد شده در پشت پارچه نیز در امتداد هم قرار گیرند؛ دوخت بسیار پر کاربردی به نام شاه ماهی بسته ایجاد می شود که اصلی ترین دوخت در سایه دوزی می باشد ولی علاوه بر آن در بسیاری موارد به همراه دیگر دوخت ها جهت پر کردن طرح های مختلف سوزن دوزی، همواره در فاصله میان خطوط استفاده می شود. نمونه اجرا شده این دوخت را در در فاصله میان دوخط میانی جقه از تصویر زیر می بینید که توسط خانم  ندا فلاح از آموزشگاه شب افروز، با رنگ قرمز دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از سوزندوزی این بته جقه زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

دوخت شاه ماهی بسته - ندا فلاح

گفتیم که سایه دوزی روی پارچه نازک و از پشت کار اجرا می شود و البته طرح های زیادی می توانند جهت سایه دوزی مورد استفاده قرار گیرند.

در تصویر زیر، طرحی ازیک گل با ساقه و برگ و پاپیون، برای سایه دوزی قرار گرفته که نمونه آموزشی سوزن دوزی این دوخت را می توانید در اینجا ببینید که توسط خانم مریم رفیعی از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

طرح سایه دوزی- سوزندوزی شب افروز