رو دوزی سنتی الحاقی

شاید برای برخی از شما دوستان نیز این سوال پیش آمده باشد که رو دوزی سنتی الحاقی چیست و چه مواردی از دوخت های سنتی را در بر می گیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که رو دوزی سنتی الحاقی  در بخش رشته های مرتبط با صنایع دستی و از جمله حرفه های زیر مجموعه دوخت های سنتی می باشد. به عبارتی خود این حرفه مجموعه ای از مهارت های مندرج در چند حرفه مرتبط با هم را به صورت هماهنگ در کنار هم قرار داده است.

حرفه های مرتبط با رودوزی سنتی الحاقی شامل سرمه دوزی، پیله دوزی، شرابه دوزی، پولک دوزی، قیطان دوزی، مغزی دوزی، یراق دوزی، منجوق دوزی، ملیله دوزی، مروارید دوزی، کمند دوزی، اینه دوزی، و…… و…..و می باشد. یعنی به طور کلی، رو دوزی سنتی الحاقی نوعی از سوزندوزی است که در آن سوزندوزی با الحاق مواد اولیه به پارچه ، با کمک سوزن و نخ، اجرا می شود.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

هانگونه که از عنوان حرفه پیداست،در حرفه رو دوز سنتی الحاقی؛ با حرفه های متعددی از رو دوزی ها روبرو هستیم که هر کدام جایگاه خودشان را حفظ نموده و به تنهایی جهت اجرای طرح های مختلف و تزیین پارچه به کار می روند و البته سوزندوز در این حرفه، باید توانایی های لازم را در شناخت نقوش مرتبط با رو دوزی های سنتی اولیه، مبانی نقش اندازی و مهارت نظری و عملی؛ جهت سوزندوزی چند حرفه ( رو دوزی مقدماتی، مرصع دوزی، مهره های تزیینی و پولک و منجوق، سرمه دوزی، کمند  دوزی و…) به صورت همزمان؛ را دارا باشد.

در تصاویر نمونه ای از رو دوزی سنتی الحاقی را می بینید که بر روی پارچه ترمه و در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

رو دوزی سنتی الحاقی- سوزندوزی شب افروز

گلدوزی روی دگمه

گاهی انتخاب دگمه متناسب با رنگ لباس و یا سلیقه افراد، کمی مشکل می شود که در آن صورت از دگمه های پارچه ای یا منگنه ای استفاده می کنند . بر همین مبنا گلدوزی روی دگمه می تواند در این زمان یکی از گزینه های بسیار مناسب و پر کاربرد باشد. زیرا می توان با مقدار اندکی پارچه و نخ، با استفاده از تکنیک های ساده سوزندوزی؛ طرح های بسیار زیبایی روی دگمه ها ایجاد نمود. برای گلدوزی روی دگمه ، می توان  دایره هایی متناسب با اندازه دگمه بر روی پارچه لباس مورد نظر کشید و پس از سوزندوزی در داخل این دایره ها، آنها تبدیل به دگمه هایی از رنگ خود پارچه لباس و البته با طرح و نقش دلخواه نمود.

در تصاویر زیر  دو نمونه از دگمه های گلدوزی شده را می بینید که توسط خانم معصومه اصغر پور از آموزشگاه شب افروز، بر روی دو مانتو؛  اجرا شده است. تصاویر بیشتری از این دگمه ها را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

گلدوزی روی دگمه- معصومه اصغر پور گلدوزی روی دگمه- معصومه اصغر پور