Skip to main content

دوخت حصیری ساده یکی از دوخت های بسیار پر کاربرد در انواع سوزندوزی ها، بخصوص گلدوزی چه به شیوه هم سطح و چه به شیوه غیر هم سطح و برجسته می باشد. برای اجرای دوخت حصیری ساده پس از مشخص نمودن فضای دوخت، ابتدا خطوط با فاصله اندک(به دلخواه فاصله می تواند تغییر یابد) از جهت افقی یا عمودی در کنار هم می دوزیم . پس از کامل نمودن این فضا از جهت مخالف یعنی عمودی یا افقی با نخ رنگ دیگر یا هم رنگ، از لابلای خطوط اولیه به شیوه یک در میان با سوزن و نخ؛ عبور می کنیم تا دوخت کامل شود.

واضح است که عبور سوزن و نخ از میان نخ های دوخته شده، همیشه به شیوه یک در میان نمی باشد و می توان با تغییر در عبور تارهای نخ و نیز تغییر در رنگ نخ؛ طرح های متنوعی ایجاد نمود.

نمونه اجرا شده ای از این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم نعیمه منزه ، برای یک تابلوی دیواری و روی پارچه  زرد طرح دار، با سلیقه و مهارت بسیار؛ سوزن دوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ساده اما زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حصیری ساده- نعیمه منزه

در کنار دوخت مو ها ی صاف بلند به شیوه هم سطح، که کاربرد اول و اصلی سوزندوزان در طرح های مختلف می باشد، گاهی دوخت عروسک هایی با موهای کوتاه نیز امری اجتناب ناپذیر می باشد. واضح است که این امر با تکنیک ساقه دوزی توپر در اندازه و فرم موهای کوتاه ؛ اجرا می شود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت موهای کوتاه را می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری از آموزشگاه شب افروز، روی یک روبالشی زرد- نارنجی؛ دوخته شده و بسیار زیباست. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت موهای صاف و کوتاه- خدیجه اصغری

برای دوخت مو در طرح های مختلف سوزندوزی تکنیک های مختلفی، منطبق با طرح مو؛ می توان ارائه نمود. ساده ترین و رایج ترین تکنیک در دوخت مو، دوختن موهای صاف به شیوه هم سطح می باشد. که  به صورت کوتاه و نیمه بلند معمولا با چتری و بدون چتری دوخته می شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت را در طرح دختر گلفروش و درخت می بینید که توسط خانم فاطره محمدیان از آموزشگاه شب افروز بر روی پارچه خاکستری و برای یک تابلوی دیواری؛ دوخته شده است. برای دوختن این موها از دو رنگ نخ به شیوه ترکیبی و تکنیک ساقه دوزی تو پر؛ استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت موهای صاف- فاطره محمدیان

موهایم را به باد می سپارم و بر زمینی سبز و سرشار از مهر، راه می روم. سایبانی با چند پر بر سر می نهم و همه رویای درونم را در ارابه ای از گل با خویش می کشانم. لبخنده ای بر چهره دارم که شوق تمام دنیای من است و من همه رویایم را می دوزم تا یک درخت و یک مسیر …. تا یک منظره کامل شود .

نمونه زیبایی از دوخت یک منظره را می بینید که توسط خانم مهسا محمد نتاج از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

منظره ای از گلفروش ودرخت- مهسا محمد نتاج

دوخت های بنیادی سوزندوزی همیشه برای دوختن حاشیه ها و تکمیل کار انواع سوزندوزی نمی باشد و به خوبی می توان از این دوخت ها به شیوه ای کاملا خلاقانه جهت دوخت انواع طرح های سوزندوزی با تنوع دوخت  و تکنیک های بسیار فراوان؛ استفاده نمود. این شیوه از پر نمودن طرح ها، نه تنها از زیبایی کار سوزندوزی کم نمی کند، بلکه باعث ارائه حرفه ای تر طرح ها نیز می باشد.

نمونه ای از دوخت یک طرح را در تصویر زیر می بینید که در ارائه آن، از دوخت های بنیادی استفاده شده است. این طرح در پشت یک مانتو با استفاده از نخ دمسه در رنگ های متنوع؛ سوزندوزی شده است. به عبارتی دیگر در سوزندوزی روی این طرح علاوه بر تنوع در رنگ، از تنوع در تکنیک نیز استفاده شده است.  این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم منیره جعفری از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده و برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت های بنیادی سوزندوزی در طرح ها- منیره جعفری

دوخت حصیری فشرده یک شیوه بسیار پر کاربرد در پر کردن فضاهای خالی از سوزن دوزی ها می باشد و در اغلب حرفه های سوزن دوزی می توان از این تکنیک  استفاده نمود. یکی از حرفه هایی که به خوبی امکان استفاده از این تکنیک در آن وجود دارد، حرفه گلدوزی می باشد . در مطالب گذشته از موارد استفاده این تکنیک در سرمه دوزی صحبت شد و اینک این شیوه دوخت را در حرفه گلدوزی با دست و بر روی یک برگ می بینید  که به عنوان یکی از شیوه های خوب و پر کاربرد برای دوختن برگ های درشت تر در سوزن دوزی ؛ مورد استفاده قرار گرفته است.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری فشرده روی یک طرح را می بینید که توسط خانم مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. در این طرح سه گونه برگ وجود دارد که با سه تکنیک دوخته شده است. برگ درشت تر با تکنیک حصیری فشرده ، برگ دراز با تکنیک ساقه دوزی توپر و برگ دیگر نیز با تکنیک دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی دوخته شده است. چند رز ستاره ای در اطراف با رنگ های نارنجی و گل بهی و در مرکز طرح به صورت سایه روشن با دو رنگ نارنجی در مرکز و زرد در کناره، جلوه ویژه ای به کل طرح بخشیده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

دوخت حصیری فشرده و برگ ها- مریم قلی پور

دوخت حصیری فشرده در سرمه دوزی کاربرد های بسیار خوبی را دارا می باشد. در این قسمت به ۳ کاربرد بسیار مهم و مفید این دوخت اشاره می کنیم:

  • اولین و شاید مهم ترینکاربرد این دوخت می تواند برای پر کردن گل های بزرگ تر در سرمه دوزی باشد.

دوخت حصیری فشرده برای گل- فاطمه آل ابراهیمیدوخت حصیری فشرده برای گل- زیور مهدی نژاد

  • دومین کاربرد این دوخت برای پر نمودن درون بته جقه و برگ های اطراف بته جقه ، و بخش هایی از طرح که گسترده تر؛ می باشد.

دوخت حصیری فشرده برای جقه- زیور مهدی نژاد

  • سومین کاربرد این دوخت برای پر نمودن فاصله های خالی میان خطوط بته جقه، در سرمه دوزی می باشد.

دوخت حصیری فشرده برای فاصله خطوط جقه- فاطمه آل ابراهیمی

تصاویر نمونه های آموزشی دوخته شده در این قسمت توسط خانم زیور مهدی نژاد و خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز می باشد.