Skip to main content

دوخت حصیری ساده یکی از دوخت های بسیار پر کاربرد در انواع سوزندوزی ها، بخصوص گلدوزی چه به شیوه هم سطح و چه به شیوه غیر هم سطح و برجسته می باشد. برای اجرای دوخت حصیری ساده پس از مشخص نمودن فضای دوخت، ابتدا خطوط با فاصله اندک(به دلخواه فاصله می تواند تغییر یابد) از جهت افقی یا عمودی در کنار هم می دوزیم . پس از کامل نمودن این فضا از جهت مخالف یعنی عمودی یا افقی با نخ رنگ دیگر یا هم رنگ، از لابلای خطوط اولیه به شیوه یک در میان با سوزن و نخ؛ عبور می کنیم تا دوخت کامل شود.

واضح است که عبور سوزن و نخ از میان نخ های دوخته شده، همیشه به شیوه یک در میان نمی باشد و می توان با تغییر در عبور تارهای نخ و نیز تغییر در رنگ نخ؛ طرح های متنوعی ایجاد نمود.

نمونه اجرا شده ای از این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم نعیمه منزه ، برای یک تابلوی دیواری و روی پارچه  زرد طرح دار، با سلیقه و مهارت بسیار؛ سوزن دوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ساده اما زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حصیری ساده- نعیمه منزه

دوخت حصیری فشرده یک شیوه بسیار پر کاربرد در پر کردن فضاهای خالی از سوزن دوزی ها می باشد و در اغلب حرفه های سوزن دوزی می توان از این تکنیک  استفاده نمود. یکی از حرفه هایی که به خوبی امکان استفاده از این تکنیک در آن وجود دارد، حرفه گلدوزی می باشد . در مطالب گذشته از موارد استفاده این تکنیک در سرمه دوزی صحبت شد و اینک این شیوه دوخت را در حرفه گلدوزی با دست و بر روی یک برگ می بینید  که به عنوان یکی از شیوه های خوب و پر کاربرد برای دوختن برگ های درشت تر در سوزن دوزی ؛ مورد استفاده قرار گرفته است.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری فشرده روی یک طرح را می بینید که توسط خانم مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. در این طرح سه گونه برگ وجود دارد که با سه تکنیک دوخته شده است. برگ درشت تر با تکنیک حصیری فشرده ، برگ دراز با تکنیک ساقه دوزی توپر و برگ دیگر نیز با تکنیک دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی دوخته شده است. چند رز ستاره ای در اطراف با رنگ های نارنجی و گل بهی و در مرکز طرح به صورت سایه روشن با دو رنگ نارنجی در مرکز و زرد در کناره، جلوه ویژه ای به کل طرح بخشیده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

دوخت حصیری فشرده و برگ ها- مریم قلی پور