Skip to main content

هرگاه هنگام دوخت زیگزاگ ها، خطوط مورب را بدون فاصله از هم و دقیقا در کنار هم بدوزیم، به گونه ای که شلال های ساده ایجاد شده در پشت پارچه نیز در امتداد هم قرار گیرند؛ دوخت بسیار پر کاربردی به نام شاه ماهی بسته ایجاد می شود که اصلی ترین دوخت در سایه دوزی می باشد ولی علاوه بر آن در بسیاری موارد به همراه دیگر دوخت ها جهت پر کردن طرح های مختلف سوزن دوزی، همواره در فاصله میان خطوط استفاده می شود. نمونه اجرا شده این دوخت را در در فاصله میان دوخط میانی جقه از تصویر زیر می بینید که توسط خانم  ندا فلاح از آموزشگاه شب افروز، با رنگ قرمز دوخته شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از سوزندوزی این بته جقه زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

دوخت شاه ماهی بسته - ندا فلاح

گفتیم که دوخت داربستی برای پر نمودن فضاهای خالی از سوزن دوزی که تمایلی به پر کردن کامل آن نیز وجود ندارد، به کار می رود. این فضاهای خالی همیشه در میان طرح های گلدوزی نیست و گاهی نیز در میان طرح های دیگر حرفه های سوزن دوزی دیده می شود. از جمله حرفه هایی که که می تواند با این دوخت شکل یابد، سرمه دوزی می باشد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت داربستی را با سرمه می بینید که توسط خانم ها مائده وجدانی ، آتنا سجادیان و فاطمه خلیل نژاد؛ از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروزدوخت داربستی با سرمه- سوزندوزی شب افروز