Skip to main content

کمی پیش تر از گلدوزی ملافه لحاف یا پتو به شکل غیر متداول صحبت شد و البته این تنوع در شکل و نوع تشک بچه نیز، در مواردی ارائه می شود. تقریبا همیشه تشکچه های کودک به شکل مربع یا مستطیل ارائه می شود. ولی در نمونه زیر این گونه نیست و تشکچه در قالبی خاص با طرحی از زرافه و چین های اطراف، با نیم دایره ای از بالا ارائه شده است.   

در این نمونه بسیار زیبا که در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده، طرحی از دو زرافه و درخت  به دو صورت یکبار جدا از هم در دو سوی درخت و یکبار در کنار هم و یکطرف درخت با فاصله در زیر یکدیگر، همراه با زمین و بوته و ابر؛ دوخته شده است. قرارگرفتن این تصاویر در زیر یکدیگر و با فاصله موجب شده که در کل تصویری از یک فضای باز برای زرافه ها را، در ذهن بیننده تداعی می کند.

بکار گیری یک طرح در قالب هایی جدا و برای فضاهایی باز نه تنها طرح را گسترده نشان می دهد، بلکه نمایی از یک منظره زیبا را به نمایش می گذارد، که می تواند هر بیننده ای را جذب نماید.

همانطور که در تصویر دیده می شود این منظره زیبا برای یک رو تشکی کودک با انحنایی در بالای روتشکی و چین پره در اطراف ، استفاده شده است. از همین طرح بخشی نیز برای رو بالشی کودک استفاده و سوزندوزی شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. بسیار زیباست. اینطور نیست؟؟؟!!!!!!!!

گلدوزی تشک بچه- سوزندوزی شب افروز

در مواردی استفاده از ملافه لحاف یا پتو خاص می شود که رویه خود لحاف با سبک و تزیینات ویژه ای همچون مروارید دوزی، سنگ دوزی، سرمه دوزی، چهل تکه دوزی، پته دوزی و……..و یا طرح های خاصی از دوخت آراسته شود. در این موارد برای ملافه های لحاف یا پتو معمولا به شیوه سنتی با اضافه نمودن مقداری پارچه (مثلا 20 الی 25 سانت) از لبه و برگرداندن این مقدار اضافه روی خود لحاف و بست زدن یا کوک نمودن به لبه لحاف، جلوه طرح میانی لحاف را اضافه می نمایند و از طرفی خود ملافه مانع از کثیف شدن قسمت اصلی لحاف می شود. غیر از این شیوه سنتی شیوه دیگری از ملافه نمودن لحاف نیز وجود دارد و آن استفاده از ملافه لحاف به صورت کیسه ای می باشد. با این تفاوت که وسط ملافه لحاف یعنی مکانی که رویه اصلی لحاف تزیین یافته را، به شکل لوزی یا دایره و یا مربع؛ خالی می کنند و به کمک تور یا نوار و یا دیگر دوختهای تزیینی لبه خالی شده را می دوزند و البته طرفین ملافه نیز به تناسب طرح میانی لحاف و تزیین روی آن، معمولا با گلدوزی تزیین می شود.

 تصویر زیر  نمونه ای زیبا از دوخت ملافه لحاف با برش لوزی در وسط می باشد. طرحی از تکه های ابر در دو  گوشه بالایی  و دو خرس نیز با گلهایی در دست، به صورت قرینه در دو گوشه پایینی قرار گرفته که که با تکنیک گره دوزی دوخته شده است. گلهایی پراکنده در سرتاسر ملافه لحاف و گلهای دست خرس ها نیز با استفاده از تکنیک کردونه عرضی دوخته شده است که در مجموع این گلدوزی ها طرحی منظره گونه را در ذهن تداعی و زیبایی خاصی به  فضای ملافه بخشیده است. این ملافه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی ملافه لحاف- سوزندوزی شب افروز

تورهای کتانی در اندازه، طرح، ساده و گلدوزی شده، نوع طرح و یا دالبر دار و بدون دالبر و… متفاوت و در دسترس می باشند. اما فارغ از این مزایا، انواع دیگری از این تور نیز در دسترس می باشند که در بخش های خاصی از تور؛ شکافی قرار دارد که با عبور نوار روبان از میان آن شکاف می توان تور را تزیین نمود و در مکان دلخواه دوخت. استفاده از این نوع تور با ایجاد حاشیه ای پهن یا باریک از تور و روبان، به جلوه کار سوزندوزی می افزاید و آن را خاص تر می کند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت تور در امتداد و لبه یک کار گلدوزی شده با طرحی از گل لاله را می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده اجرا شده است. به گونه ای که در تصویر می بینید، گلدوزی لاله ها خود به تنهایی زیباست ولی اضافه شدن تور در لبه پارچه، به دوخت جلوه ای بیشتری داده و آن را متمایز نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتر از این گلدوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید.

دوخت با تور و روبان- ماهدیس فرخنده