حصیری فشرده و برگ ها

دوخت حصیری فشرده یک شیوه بسیار پر کاربرد در پر کردن فضاهای خالی از سوزن دوزی ها می باشد و در اغلب حرفه های سوزن دوزی می توان از این تکنیک  استفاده نمود. یکی از حرفه هایی که به خوبی امکان استفاده از این تکنیک در آن وجود دارد، حرفه گلدوزی می باشد . در مطالب گذشته از موارد استفاده این تکنیک در سرمه دوزی صحبت شد و اینک این شیوه دوخت را در حرفه گلدوزی با دست و بر روی یک برگ می بینید  که به عنوان یکی از شیوه های خوب و پر کاربرد برای دوختن برگ های درشت تر در سوزن دوزی ؛ مورد استفاده قرار گرفته است.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری فشرده روی یک طرح را می بینید که توسط خانم مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. در این طرح سه گونه برگ وجود دارد که با سه تکنیک دوخته شده است. برگ درشت تر با تکنیک حصیری فشرده ، برگ دراز با تکنیک ساقه دوزی توپر و برگ دیگر نیز با تکنیک دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی دوخته شده است. چند رز ستاره ای در اطراف با رنگ های نارنجی و گل بهی و در مرکز طرح به صورت سایه روشن با دو رنگ نارنجی در مرکز و زرد در کناره، جلوه ویژه ای به کل طرح بخشیده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

دوخت حصیری فشرده و برگ ها- مریم قلی پور

حاشیه دوزی با دوخت های بنیادی

دوخت های بنیادی سوزن دوزی دنیایی بسیار پر رمز و راز دارند و البته هر کدام به تنهایی جایگاه خاص خودشان را دارند و می توانند در این جایگاه نقش افرینی کنند ولی گاهی با کمی مهارت و خلاقیت می توان این دوخت ها را با یکدیگر ترکیب یا تلفیق نمود و با این ترکیب و تلفیق، نقوش و حاشیه هایی زیبا؛ ایجاد نمود. حاشیه هایی که می توانند جایگزین مناسبی برای یک طرح و دقیقا به جای یک طرح باشند و از آن برای تزیین لبه های مختلف در لباس ها و دیگر موارد سوزن دوزی ها، استفاده نمود.

نمونه ای از ترکیب دوخت های بنیادی را به صورت حاشیه ای زیبا در زیر می بینید که توسط خانم رقیه اپرناک از آموزشگاه شب افروز؛ ایجاد شده و از آن جهت تزیین لبه یک لباس بافتنی؛ استفاده شده است.این حاشیه زیبا ترکیبی از دوخت های زنجیره دو رنگ، پتویی بسته، رز عنکبوتی، رز ایرانی،و….. می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حاشیه دوزی با دوختهای بنیادی- رقیه اپرناک