Skip to main content

سایه روشن ها تجلی رویاهای درون ما هستند و نمادی از هر آنچه که در ثانیه هایمان جریان دارند. گویی تن پوش افکارمان هستند که در چارچوب طرح ها با سوزن و نخ، بر سینه پارچه؛ هویت خودشان را می یابند و می مانند.

 تصویر زیر نمونه ای از سوزندوزی یک گل سه بعدی است که در سایه روشن های آن سبز و آبی در حلقه ای از مروارید های سپید، به هم آمیخته اند تا هجای این معنی باشد که سرسبزی زمین و بی کرانگی آسمان با خلوص درون سوزندوز؛ به هم آمیخته است. و بگوید که هنوز فرصتی و جایی برای نهایت دوست داشتن و عشق هست. فقط باید آن را یافت!!!

این سایه روشن دوزی بسیارزیبا توسط خانم پریسا رودگر و بر روی یک گل یقه، اجرا شده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

 

گل یقه- پریسا رودگر