Skip to main content

نیلوفری روی لباسم دوخته ام. شاد و سبکبال از سرخوشی ثانیه هایی هستم که بهاری پر طراوت را برایم به همراه خواهد داشت. لباس را می پوشم و جلوی آینه می ایستم. خودم را در آن میانه، همانند آن نیلوفران خاموش؛ پر از رویای فردا می یابم. گویی امروزم به فردا پیوند خورده است. اینطور نیست؟!!!!!!!!!!!!

تصویری از دوخت طرحی از دو نیلوفر را در زیر می بینید که توسط خانم فاطمه ابراهیمیان بر روی یک مانتوی بافتنی، سوزندوزی شده است. می توانید تصاویر بیشتر از این مانتوی بافتنی زیبا را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

طرحی از نیلوفر روی بافتنی- فاطمه ابراهیمیان