Skip to main content

دوخت حصیری ساده یکی از دوخت های بسیار پر کاربرد در انواع سوزندوزی ها، بخصوص گلدوزی چه به شیوه هم سطح و چه به شیوه غیر هم سطح و برجسته می باشد. برای اجرای دوخت حصیری ساده پس از مشخص نمودن فضای دوخت، ابتدا خطوط با فاصله اندک(به دلخواه فاصله می تواند تغییر یابد) از جهت افقی یا عمودی در کنار هم می دوزیم . پس از کامل نمودن این فضا از جهت مخالف یعنی عمودی یا افقی با نخ رنگ دیگر یا هم رنگ، از لابلای خطوط اولیه به شیوه یک در میان با سوزن و نخ؛ عبور می کنیم تا دوخت کامل شود.

واضح است که عبور سوزن و نخ از میان نخ های دوخته شده، همیشه به شیوه یک در میان نمی باشد و می توان با تغییر در عبور تارهای نخ و نیز تغییر در رنگ نخ؛ طرح های متنوعی ایجاد نمود.

نمونه اجرا شده ای از این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم نعیمه منزه ، برای یک تابلوی دیواری و روی پارچه  زرد طرح دار، با سلیقه و مهارت بسیار؛ سوزن دوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ساده اما زیبا، بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حصیری ساده- نعیمه منزه