Skip to main content

کاربرد های دوخت شماره بسیار هستند و اجرای تکنیک های متفاوت دوخت شماره تقریبا بر روی هر نوع لباسی قابل اجرا و زیبا می باشد. البته مکان مورد استفاده برای دوخت و استفاده از رنگ ها، نیز دقیقا به سلیقه مصرف کننده بستگی دارد .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شماره دوزی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری بر روی یک شلوار، سوزندوزی شده و بسیار ریباست. آیا دوست نداشتید که شما هم لباسی مانند این داشته باشید؟ دوخت شماره بسیار سرگرم کننده و دلنشین است.

شروع کنید . چندان سخت نیست . برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی روی شلوار - خدیجه اصغری