Skip to main content

از جمله وسایل بسیار پر کاربرد در حرفه سوزندوزی، بالشتک سوزن می باشد. وسیله ای که در عین کارآمد بودن ، می تواند نمادی از هنر نمایی یک سوزندوز نیز باشد. دوخت و ساخت این بالشتک ها اغلب بدون برنامه  و یا طرح و نقش خاصی انجام می گیرد. به کمک چند خط ساده به عنوان ساقه ، تعدادی گره فرانسوی و بخیه تنبل، می توان تصاویر زیبایی ایجاد و گلدوزی نمود. تصویر زیر نمونه خوبی از این طرح ها می باشد که توسط خانم سمیه محمودی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

زیباست. اینطور نیست؟؟

بالشتک سوزن- سمیه محمودی