Skip to main content

شب‌افروز به عنوان اولین کارگاه و آموزشگاه تخصصی دوختهای تزیینی در استان مازندران با هدف ارائه آموزش صحیح به علاقه‌مندان این رشته و هدایت آموزش‌دیدگان به سمت تولید خانگی و در صورت وجود تمایل به سرمایه گذاری در این رشته به عنوان شغل به سمت تولید کارگاهی ؛ تأ‌سیس شد.

ارتقاء دانش مهارتی هنرجویان در طی زمان، از مسیر این آموزشگاه در استان مازندران می‌گذرد. لذا رسالت آموزش  برای این گروه هنری از اهمیت وافری ؛ برخوردار است . در رشته‌هایی از این دست که نه فقط فنی و حرفه‌ای بلکه هنری نیز میباشند به کار و کار و کار ممتد نیاز فراوانی وجود دارد تا از قافله زمان و مد عقب نماند و در عین حال سنت وتکنیک‌ها را نیز نمیتوان به کناری نهاد.

زیرا به عقیده شب افروز در هر صورت، رعایت اولویت با ماندگاری تکنیکهای سنتی است . در برخی موارد حتی نقش‌ها و رنگها را نیز نمیتوان تغییر داد.چرا که این نقوش و رنگها برگرفته از آیین ، سنن و فرهنگ هر منطقه میباشد و اعمال تغییر در آن، باعث ضربه‌پذیری رشته‌های سنتی و حذف کامل آنها خواهد شد.

البته در جامعه کنونی امروز که همه چیز به سمت و سوی جهانی شدن پیش میرود ، تولید و آموزش رشته های مختلف صنایع دستی و بخصوص سوزن دوزی ؛ باید بار معنایی بالا و والایی داشته باشد تا بتوانیم در این رقابتهای تنگاتنگ که بسیار نیز در میان بازارهای رایج دنیا در این بخش به کپی برداری هنرمندانه و مداوم از کارهای ایرانی اقدام می نمایند؛ دوام آوریم.

و اگر بر این باور باشیم که خواستگاه این رشته ها بخصوص سوزندوزی از ایران زمین و مردم این خطه پهناور میباشد، پس می توانیم تا همیشه با تولید و آموزش بهتر و پویاتر و مهمتر از همه کاربردی تر؛ در این میان حرف اول را برای گفتن داشته باشیم.  با چنین دانسته‌هایی شب افروز تکنیکهای تازه را با کار مستمر بدست می‌آورد و با آموزش آنها به هنرجویان فراز های تازه‌ای از تولید را می گشاید .و همپای آن با تغییر در نوع تولید، مطابق با  الگوهای مصرفی روز جامعه و بازار ، تولیدات تازه ای راارائه می نماید. برای توانمندی بیشتر از تحقیق در مورد این رشته در سرتاسر دنیا به کمک اینترنت بهره می گیرد. برای افزایش مهارت به کمک رایانه و استفاده از فناوریهای جدید در طراحی و  دوخت استفاده می‌کنیم

                           

 برای کسب و کاری که روزی نه چندان دور فقط جهت تفریح و سرگرمی در میان مردم ما رایج بود؛ و امروز در میان زنان این خطه یک شغل محسوب میشود؛ چشم اندازی روشن به سمت و سوی صادرات دارم . بخصوص در خطه سر سبز شمال که این هنر—صنعت نه آلودگی محیطی دارد و نه به سرمایه بسیار زیادی نیازمند است و در بسیاری موارد با اشتغال خانگی میتواند افراد مستعد زیادی را  سرگرم و به امرار معاش وا‌دارد و علاوه برآن ارزش افزوده بالایی را برای استان به همراه می‌آورد.