دوخت حصیری با ملیله

دوخت حصیری، یکی از کاربردی ترین دوخت برای استفاده از ملیله  در سوزن دوزی های ایرانی می باشد. جهت اجرای این دوخت می توانید از یک رنگ ملیله یا دو رنگ ملیله با رنگهای متناسب، هماهنگ یا متضاد انتخاب نمایید. غیر از انتخاب رنگ ملیله ها ، به نوع ملیله ، یعنی ساده یا پیچ بودن آن نیز باید توجه نمود تا ملیله ها یک اندازه و مرتب باشند . یک اندازه بودن و مرتب بودن ملیله ها هنگام دوخت، به زیبایی و هماهنگی طرح؛ جلوه بیشتری می بخشد.

قبل از شروع می توانید دور تا دور طرح در قسمتی که باید دوخت حصیری اجرا شود، از دوخت خطی یا تکنیک ریسه کشیدن استفاده نمایید تا دور طرح کاملا مشخص شود . سپس ملیله ها را ۴ تا ۴تا به صورت افقی و عمودی در قسمت مشخص شده بدوزید . پس از دوخت اولین ردیف، در ردیف دوم باید توجه نمایید تا ملیله های افقی روی ملیله های عمودی قرار گیرد.

تصاویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری با ملیله را روی یک گلدان نشان می دهد که توسط خانم سوده دوست فرهی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت حصیری با ملیله در پولک و منجوق دوزی

دوخت حصیری با ملیله

دوخت حصیری فشرده در سرمه دوزی

دوخت حصیری فشرده، یکی از دوختهای پر کاربرد در سوزن دوزی ایرانی و به خصوص سرمه دوزی می باشد. برای اجرای این دوخت معمولا از سرمه ساده استفاده می شود . اما استفاده از سرمه تراش نیز کاربرد دارد و حتی می توان از ادغام دو نوع سرمه و یا دو رنگ نیز استفاده نمود.

برای این کار ابتدا دو ردیف سرمه به صورت افقی  و آزاد، در راستای طرح ؛ قرار می گیرد و سپس روی آنها به شکل زیر پوشانده می شود.

DSCF2634

در اینجا نمونه آموزشی زیبایی از این دوخت را می بینید که توسط خانم زیور مهدی نژاد، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

DSCF2862

زیباست ، اینطور نیست؟