بایگانی برچسب: انواع زغره

سرمه دوزی روی بقچه ترمه

بقچه ترمه گاهی از شکل سنتی آن خارج شده و به شیوه تازه ای ارائه می گردد. شیوه تازه ای که ارائه آن خالی از لطف نمی باشد. در این شیوه هم می توان از سرمه دوزی و یا پولک و منجوق دوزی و… استفاده نمود.

برای دوخت این بقچه زیبا ، از یک مربع ترمه با اندازه دلخواه و مقداری پارچه ساتن به طول ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر و عرضی معادل با ۲ الی سه برابر پیرامون مربع (بسته به نوع و مقدار چینی که می خواهیم) و چهار مثلث ترمه برای چهار جهت بقچه و پارچه آستری؛ استفاده شده است. پس از آن طرح ساده ای از یک گل، با استفاده از سرمه تراش و منجوق به شیوه برجسته بر روی چهار مثلث اطراف روی پارچه ترمه، سوزن دوزی، آسترکشی و سپس دوخت شده است.

 برای جمع نمودن سر مثلث ها و بستن بقچه از چند مروارید درشت و بندینک استفاده شده است و چنانچه در تصاویر می بینید، این بقچه از هر چند جهت قابل باز شدن و استفاده می باشد.

این بقچه ارزشمند و زیبا می تواند به عنوان یک کادویی مناسب در اندازه های مختلف و یا با پارچه های متفاوت و حتی رنگارنگ، مورد استفاده های متفاوت قرار گیرد.

در تصویر زیر نمونه ارزشمند و زیبایی از این شیوه دوخت بقچه ترمه می بینید که توسط خانم نرجس شعبانپور، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. تصاویر بیشتری از این بقچه زیبا را می توانید در این نشانی بیابید.

بقچه سرمه دوزی شده- سوزندوزی شب افروز

کاربرد های زغره گره دار

زغره گره دار می تواند کاربرد های بسیاری داشته باشد. جهت دوخت و جلوه دهی روی خطوط  مختلف به کار می رود و علاوه بر آن برای پر نمودن گلبرگ های برخی از گل ها نیز استفاده می شود.

دو نمونه دوخته شده از کاربرد زغره گره دار که با آن گلبرگ های یک گل پر شده است را، در تصاویر زیر می بینید . این نمونه ها مربوط به خانم زیور مهدی نژاد و خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز می باشند. در یک نمونه گلبرگ ها با سرمه تراش  و درنمونه دوم گلبرگ ها با سرمه ساده پر شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز

 کاربرد دیگری از زغره گره دار وجود دارد که به کمک این تکنیک می توانیم دسته سبد و یا حد فاصل لبه های سبد را  بدوزیم. نمونه دوخته شده ای از این کاربرد را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم آتنا سجادیان، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز

اما کاربرد عمده زغره گره دار روی خطوط پیرامون جقه ها می باشد که به شکل ویژه ای خطوط اصلی و پیرامونی جقه ها را متمایز می نماید .

نمونه دوخته شده ای از این کاربرد زغره گره دار را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد زغره گره دار- سوزندوزی شب افروز

زغره قرینه یا دو طرفه

زغره قرینه یا دو طرفه یکی از انواع زغره ها ست که برای دوختن برگ ها و گلبرگ ها به کار می رود.

به این صورت که پس از گذاشتن پولک و سرمه نیم سانتی سوزن را به خط میانی گلبرگ فرو می بریم و این کار را به صورت قرینه در دو طرف گلبرگ انجام می دهیم تا پر شود . یعنی یک سر سرمه داخل سوراخ پولک و سر دیگر آن در خط میانی گلبرگ قرار می گیرد تا از دو طرف حالتی شیب مانند و جنا‌غی بیابد.

زغره قرینه یا دو طرفه را به صورت سطحی و یابرجسته، می توان دوخت.

زغره قرینه یا دو طرفه- سوزندوزی شب افروز

نمونه آموزشی دوخت زغره قرینه یا دو طرفه را در این قسمت می بینید که توسط خانم منانه نصیری، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

زغره قرینه یا دو طرفه- سوزندوزی شب افروز